Czech Republic

Opět drsný Hahnenkamm. Slavný sjezd v Kitzbühelu vyhrál čekatel Feuz

Feuz si pro první vítìzství v sezonì dojel èasem 1:53,77, ale dlouho to vypadalo, že ani letos se prestižní trofeje nedoèká. Dùvodem byl silný vítr, kvùli kterému byl závod zhruba v polovinì na ètyøicet minut pøerušen a nebylo daleko od jeho zrušení.

Protože v cíli bylo v tu chvíli jen tøiadvacet lyžaøù, nebyly by zapoèítány výsledky. Na dlouhé minuty pak byl sjezd pøerušen i po ošklivých pádech Amerièana Ryana Cochrana-Siegleho a Švýcara Urse Kryenbühla.

Karamboly, po kterých skonèili v péèi lékaøù Urs Kryenbühl a Ryan Cochran-Siegle.

Nakonec se ale pøece jen pokraèovalo a po dojetí sedmi závodníkù potøebných k uznání výsledkù byl sjezd v Kitbühelu pøedèasnì ukonèen a Feuz byl vyhlášen vítìzem.

Švýcarský reprezentant zvítìzil s náskokem 16 setin pøed obhájcem loòského prvenství Mayerem, který se díky druhé pøíèce posunul do èela prùbìžného poøadí sjezdaøù. Tøetí skonèil se ztrátou 56 setin Paris.

Nejlepší sjezdaø posledních tøí sezon Svìtového poháru Feuz se prvního vítìzství v Kitzbühelu doèkal pøi jubilejním 500. sjezdu na Hahnenkammu. Dlouho tu mìl smùlu, støíbrnou pozici obsadil v posledních tøech letech a také v roce 2016.

V prùbìžném hodnocení Svìtového poháru sjezdaøù se Feuz se ziskem 226 bodù posunul na druhé místo, vede Mayer s 238 body. Na tøetí pøíèku klesl Nor Aleksander Aamodt Kilde, který si v minulý týden pøi tréninku poranil koleno a sezona pro nìj skonèila.

Závod byl náhradou za sjezd ve Wengenu, jenž se mìl uskuteènit minulý týden, ale kvùli pandemii koronaviru byl zrušen. Další sjezd v Kitzbühelu èeká lyžaøe v sobotu, v nedìli je v rakouském støedisku na programu superobøí slalom. 

SP v sjezdovém lyžování v Kitzbühelu

Muži - sjezd: 1. Feuz (Švýc.) 1:53,77, 2. Mayer (Rak.) -0,16, 3. Paris (It.) -0,56, 4. Clarey (Fr.) -0,89, 5. Sander (Nìm.) -0,95, 6. Janka (Švýc.) -1,37, 7. Bailet (Fr.) -1,50, 8. Baumann (Nìm.) -1,51, 9. Kriechmayr (Rak.) -1,62, 10. Allegre (Fr.) -1,64.

Prùbìžné poøadí sjezdu (po 4 z 8 závodù): 1. Mayer 238, 2. Feuz 226, 3. Kilde (Nor.) 190, 4. Paris 152, 5. Clarey 137, 6. Cochran-Siegle (USA) 136.

Prùbìžné poøadí SP (po 20 z 37 závodù): 1. Pinturault (Fr.) 778, 2. Kilde 560, 3. Odermatt (Švýc.) 501, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Zubèiè (Chorv.) 462, 6. Meillard (Švýc.) 428.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher