Czech Republic

Opava - Ostrava 1:2, dvě penalty, vyloučení i vítězný gól v nastavení

„Jsem zlomenı jako šíp. Zápas, kterı jsme mìli na sto procent zvládnout, prohrajeme. Jako bychom se ve druhém poloèase báli vyhrát. Jsem z toho úplnì znièenı,“ prohlásil opavskı kouè Radoslav Látal.

Souboj regionálním rivalù nemìl valnou fotbalovou úroveò a konèil hromadnou strkanicí po závìreèném hvizdu.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Krátce pøed ním rozhodl stoper Svozil, kterı letos v lednu pøestoupil do Baníku právì z Opavy. Hlavou dorazil trestnı kop, míè se odrazil od bøevna.

Vrátil Ostravì vedìní, které chvíli pøed tím smazal domácí Žídek. V 86. minutì vyrovnal rovnìž hlavou. Skórovat mohl už v první pùli, ale po faulu Pokorného pokutovı kop nepromìnil, Laštùvka jeho pøízemní støelu vystihl a vyrazil.

Když pak hostující obránce Pokornı v pokutovém území soupeøe pøi pokusu o støelu pøes hlavu trefil protihráèe, dostal druhou žlutou kartu.

Poèet hráèù se zmìnil, ne však projev na høišti. Nebylo vidìt, že by Opava hrála v pøesile. Chybìly šance, støely, zápas provázela nuda a šeï.

Skóre se hıbalo až v závìru. Po hloupém faulu opavského Juøeny na Filla pøi centru na doporuèení videoasistenta sudí Franìk naøídil pokutovı kop, kterı De Azevedo panenkovskım dloubáèkem promìnil.

Opava sice dokázala vzápìtí srovnat, ale Baník v deseti v sobì našel sílu na vítìznı gól.

„Musím bıt maximálnì spokojen s vısledkem. Na ten prùbìh zápasu a okolnosti, které byly, jsme z toho dokázali vytìžit maximum. Bylo to prostì derby, válka, pro fotbal tam moc místa nebylo,“ øekl ostravskı trenér Luboš Kozel.

„Nezaèali jsme dobøe, do penalty jsme byli pasivní. Bylo na nás vidìt, že jsme hroznì dlouho nehráli.  Do konce poloèasu jsme se zlepšili, ale paradoxnì vısledkem bylo, že jsme z našeho rohu dostali èervenou kartu. Pomohlo nám støídání, velice dobøe jsme bránili a Opavì dìlalo obrovské problémy se do nás dostávat. Využili jsme standardku, ze které byla penalta. My ji naštìstí promìnili. V tìch fázích byla Opava bezradná, ale z jedné situace, pøi které se vysunul na hrot Žídek, srovnala. Vypadalo to na dìlbu bodù, ale dokázali jsme využít i druhou standardku.“

Rozhodèí: P. Franìk - I. Nádvorník, Z. Dobrovolnı

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury