Czech Republic

ONLINE: Vuelta znovu míří do kopců. Kdo vyhraje pátou etapu?

Prvních sto kilometrù vede v mírnì zvlnìném terénu a závodníci se budou pohybovat v nadmoøské výšce kolem 400 metrù.

Pak to ale pøijde.

V rychlém sledu pøijdou tøi vrchaøské prémie, které se nacházejí více než 1200 metrù nad moøem. Na tu první - Alto de Vio - vede 13kilometrový výšlap s prùmìrem 4,7 procent.

Podrobná online reportáž

Následuje stoupání na Alto de Fanlo, které má 6 kilometrù s prùmìrem 4,6 procent, a poté ještì výjezd na Alto de Petralba, jenž má skoro 9 kilometrù a 5,2 procent v prùmìru.

„Tato tìžká série stoupání oslabí jezdce a umožní jen malé skupinì bojovat o vítìzství,“ myslí si Fernando Escartín, øeditel Vuelty.

Z posledního kopce bude do cíle zbývat ještì 17 kilometrù, které vedou pøevážnì z kopce. Závìreèný úsek v cílovém mìstì Sabinánigo vede do mírného stoupání.

Kdo protne pásku jako první?

V èerveném dresu pro celkového lídra jede už od první etapy Primož Rogliè z Jumbo-Visma. Na druhém místì je s pìtivteøinovou ztrátou Dan Martin z týmu Izrael Start-Up Nation, tøetí je Richard Carapaz z Ineosu, který má manko 13 sekund.

Celou etapu mùžete sledovat online.

Football news:

The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week
Sterling's heel gave an assist to Foden in the Champions League match with Olympiacos