Czech Republic

ONLINE: Pokračuje halové ME v Toruni. Překážkářky čeká semifinále

Od 10.18 hodin jsou na programu rozbìhy ženského závodu na 60 metrù. V nich se pøedstaví i èeská sprinterka Marcela Pírková.

Èeška, jež si letos posunula své osobní maximum na 7,34, se zúèastní pátého rozbìhu. Pokud uspìje, od 12.40 ji èeká ještì semifinále.

Dìní tøetího dne podrobnì

V závìru dopoledního programu se od 13.30 pøedstaví v semifinále trati 60 metrù pøekážek i Helena Jiranová a Markéta Štolová.

První jmenovaná postoupila z rozbìhù na základì èasu – do cíle dorazila za 8,21 sekundy, což znamenalo poslední postupové místo.

Štolová si úèast v další fázi zajistila pøímo. Ve svém rozbìhu se v èase 8,14 umístila na tøetí – a postupové – pøíèce.

„Byl to mùj nejtajnìjší sen. Jsem ráda, že se to povedlo,“ jásala Štolová. „Teï musím zkoncentrovat síly a zkusit vylepšit èas.“

Bìhem dopoledního bloku se rozdají i dvì sady medailí. Finále èeká trojskokany a vıškaøe.

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest