Czech Republic

ONLINE: Pokračuje halové ME v Toruni. České sprintery čekají rozběhy

V rozbìzích závodu na 60 metrù se pøedstaví trojice èeskıch zástupcù. Jako první jde na øadu Jan Veleba, poté Zdenìk Stromšík a nakonec i Štìpán Hampl.

Veleba si letos zlepšil osobní rekord na 6,65. Stromšík má letos nejlepší èas 6,68 a Hampl 6,70.

Podrobná online reportáž.

Pokud èeští zástupci uspìjí, v dopoledním programu je ještì èeká od 12.50 hodin semifinále. Finále je veèer od 20.58.

Ženy èekají od 12.10 rozbìhy šedesátky pøekážek. O postup do nedìlního semifinále budou usilovat i Helena Jiranová (letos 8,21) a Markéta Štolová (8,12.)

Ve veèerním programu jsou na programu finále ženské tyèky, dálky, patnáctistovky a ètyøstovky. Muže èeká boj o medaile ve ètyøstovce a šedesátce.

Jak se soutìže vyvíjí?

Sledujte online.

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse