Czech Republic

ONLINE: Jede se poslední horská zkouška Gira. Kelderman hájí růžový dres

Mìla to být ultimátní provìrka vrchaøských schopností nejlepších mužù pelotonu na tomto Giru.

Cyklisté mìli stoupat do 2800 metrù na Colle dell’Angello a také na slavný Izoard. Kvùli tomu by ale velká èást trasy vedla po francouzském území.

Jenže to se kvùli zvyšujícímu se výskytu koronaviru na daném místì nelíbilo francouzským úøadùm.

A tak vznikla trasa nová. O dost lehèí.

Z Alby peloton pojede do horského støediska Sestriere, kam bude stoupat celkem tøikrát, ale z té lehèí strany.

Poprvé bude stoupání nejdelší, pojede se až z údolí, takže má celkem 37 kilometrù s prùmìrem 3,8 procenta. Další dva výjezdy už budou jen šestikilometrové s prùmìrem 7 procent.

Do pøedposlední etapy vstoupí s 12vteøinovým náskokem na svého týmového kolegu Jaie Hindleyho Wilco Kelderman. Další tøi sekundy ztrácí Tao Geoghegan Hart.

Je témìø jisté, že právì Hart s týmem Ineos budou chtít Keldermana z rùžové pøed nedìlní èasovkou v Milánì vysvléknout.

Bude ale na podobný pokus stoupání do Sestriere dost tvrdé?

Sledujte v online reportáži. 

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net