Czech Republic

ONLINE: Finále číslo 2. Složí liberecký Kváča reparát proti třineckému útoku?

Napoprvé návštìva s tøemi sty fanoušky, perfektní hokej, dramatické chvíle, souboj bratrù Musilovıch, první vımìna gólmanù v liberecké brance a vítìzství favorita. I tahoun tøineckıch obrannıch øad Milan Doudera si atmosféru chválil.

„Byl to takovı svátek, že jsme vidìli více lidí pohromadì. I pro nì to byl zážitek, Snad jsme je potìšili hrou a i nìjaké branky padly,“ øíkal rozzáøenì po prvním duelu rozhodující série hokejové sezony.

Úvodní finále bavilo prùbìhem i mikropøíbìhy. Zápletku pøinese i druhı souboj klubù v posledních letech ovládajících domácí scénu. Liberec poprvé v play off až moc snadno propadl a ulehèil Slezanùm práci.

Zpravodajství z finále extraligy

Pøed druhım støetem se libereètí hokejisté plánovali poøádnì vyspat, neopakovat pøedchozí zbyteèné chyby a hrát úplnì jinak. „Víme, že mají vıborné mužstvo, a pøesto hrají takhle zataženì a hùø se k nim dostává. Urèitì se musíme lépe pøipravit na zaèátky. V pondìlí jedeme znovu od nuly,“ vyzval po nezdaøeném prvním klání brankáø Jaroslav Pavelka, jenž poprvé v play off vystøídal v brankovišti Petra Kváèu.

Jejich protìjšek Ondøej Kacetl vypadá v prùbìhu vyøazovacích bojù velmi sebevìdomì a pevnì. Navzdory tomu, že mu experti nevìøili a tvrdili, že to on je nejslabším èlánkem tøinecké sestavy.

„Možná mu i trochu pomohlo, jak nás nìkteøí lidé odepisovali, že máme špatné brankáøe, a o to více se vyhecoval,“ soudí Milan Doudera.

Kterı brankáø bude po pondìlku v lepší náladì pøed pøesunem na sever Èech?

Sestavy:
Kacetl - Doudera, Gernát - Kundrátek, Musil - Adámek, Freibergs - Kurovskı - Rùžièka 27, Stránskı, Vrána - Hròa, Marcinko, Rodewald - Kovaøèík, Kovaøèík M., Špaèek - Draveckı, Hrehorèák, Roman
Sestavy:
Kváèa - Knot, Vitásek - Kolmann, Rosandiè - Derner, Hanousek - Havlín - Birner, Gríger, Lenc - Bulíø, Jelínek, Najman - Šír, Špaèek, Vlach - Dlouhı, Prùžek, Rychlovskı

Rozhodèí: Pavel Hodek, Antonín Jeøábek - Vít Lederer, Daniel Hynek.

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga
Bayern may invite Paratici from Juventus (La Stampa)