Czech Republic

Olomouc měla dvakrát tolik střel než Kometa. Stačilo to na dva body

Ale když ho ve druhé tøetinì ze strany prostøelil centr Lukáš Nahodil, puk mu vypadl z vıstroje a došoural se tìsnì za èáru, kde jej rukavicí marnì vyhazoval zadák Zámorskı, byl odèarován.

Rozhodèí to radìji dlouze kontrolovali na videu.

A v prodloužení po krásné pøihrávce obránce Dujsíka rozhodl støelou z první svım dvanáctım gólem sezony Jan Káòa.

Olomouc – Brno 2:1 po prodloužení. Cenné dva body pro Hanáky, by mìli jednou tolik støel než Kometa. „Prodloužení jsme sehráli dobøe, nejdøív jsme mìli šanci a pak jsme využili pøeèíslení,“ radoval se olomouckı trenér Jan Tomajko. „S bodovım ziskem i s vıkonem jsme spokojeni a doufám, že v tom budeme pokraèovat.“

Aktivní byl pøedevším dvacetiletı olomouckı útoèník Jan Bumbala, jenž vyniká rychlostí i technikou, diblík nìkolikrát pláchl bekùm a cpal se pøed Jekela.

Pravdou je, že vyloženıch možností kohouti zase tolik nemìli. To spíš když útoèilo Brno, smrdìlo to gólem intenzivnìji. Hosté trefili i tyè a jen americkı snajpr Peter Mueller se v nadìjné pozici ocitl šestkrát, ale na brankáøe Konráda si nepøišel. 

Olomouckı Matìj Tomajko zápolí o puk s Karlem Pláškem z Brna.

Stejnì jako v poslední minutì tøetí tøetiny unikající Jakub Klepiš. Obránce Valenta by jej nechytil ani lasem a už se jen díval do branky, jestli se sí zatøepotá.

Nikoli. Konrád pøedvedl zákrok veèera. Proti forhendové klièce se roztáhl a puk chytil nad betonem do lapaèky. Wow!

Tìžko by už Olomouètí s nejbídnìjší ofenzivou extraligy stav srovnali. Byli tuze rádi, že se jim to v základní hrací dobì povedlo aspoò jednou, by jen o centimetry. Nahodil se krásnì vyhnul obloukem zadákovi Zdráhalovi, leè se ocitl mimo dobrı støeleckı úhel.

Pak pozoroval, jak kotouè pøece jen míøí za èáru. Ruce zvedl nad hlavu. A zase je dal dolù. Èekalo se na video. Gól platil a potvrdil, že forma Nahodila jde strmì nahoru. Po rozpaèitém rozjezdu do sezony ovlivnìném i koronavirovou pauzou jako by to nebyl on. Neproduktivní a ledabyle bránící. Nebyl v kondici.

Ovšem z posledních jedenácti zápasù si pøipsal už desátı bod. Povıšil ze ètvrté do druhé lajny a moc se tìšil, až se z marodky vrátí jeho kumpán Lukáš Klimek. Stalo se vèera. Klimek odehrál první zápas v sezonì, doléèil zranìní i covid a hned Nahodilovi asistoval.

Hráèi se sklánìjí nad zranìnım Silvestrem Kuskem z Brna.

Rádi by oprášili úžasnou spolupráci z minulého roèníku, kdy ještì s Pavlem Musilem dìlali ze soupeøù kuželky. Ale èasy se mìní.

Musil šel v létì za lepším do Plznì a pøedevším jedenáctá Olomouc má co dìlat, aby se vydrápala do play off. Ne a ne chytit vítìznou šòùru. Vyhlíží další marody Knotka, Olesze èi Navrátila. Zápas navíc nedohráli beci Vyrùbalík se Škùrkem. Zpìt je kromì Klimka ovšem i energickı centr Petr Strapáè, také on po zranìní a zákeøném koronaviru hrál poprvé.

V úvodu prohrál buly s Klepišem a Valskı pohotovou rychlopalbou pod bøevno poslal Kometu do vedení. Tak dobøe se nedávno rozehrál s kolegou Kuskem na hostování právì v Olomouci.

A domácím zaèala poøádná øehole, obrat si ovšem zasloužili, vıteènému Jekelovi navzdory. „Byl to vyrovnanı zápas, šance byly na obou stranách,“ hodnotil Tomajko.

By brnìnskı asistent Jan Zachrla to vidìl jinak: „Musím bıt kritickı, protože v naší høe nebylo nic, co bychom oèekávali, a body jsme ztratili. Dali jsme gól a mysleli jsme, že se to udìlá samo. To se ale nestalo. Bohužel jsme naším pøístupem utkání nezvládli. Jedinım pozitivem byl vıkon Pavla Jekela v bránì.“

Football news:

Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7
Georgina Rodriguez: Cristiano is very mature. He is self-critical, responsible, and loves what he does. The perfect combination
Rakitic on Barcelonagate: We are here to play football. A dressing room like Barca's knows how to leave such things off the pitch