Czech Republic

Odborníci řeší, jak odlišit covid od podzimní rýmy. Příznaky jsou podobné, testovat každého by zahltilo systém

V lidové terminologii se jim èasto pøezdívá „rımièka“. Konkrétnì jde o rùzné druhy kašle, nachlazení èi bolest v krku. Samy o sobì nepøedstavují problém; vypoøádat se s nimi zvládne témìø každı. Jenže ve chvíli, kdy takoví „podzimní neøádi“ zaènou obıvat lidskou populaci spoleènì s nemocí covid-19, dostanou se lékaøi do minového pole. Budou totiž muset rozpoznat èlovìka s koronavirem od toho s bìžnou sezonní nemocí.

„Právì to bude jeden z nejdùležitìjších úkolù smìrem k podzimu,“ nastínil pro server Lidovky.cz vedoucí epidemiologického tımu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maïar.

Football news:

Daniel Sturridge: Returning to the Premier League is my priority. I'm more hungry for football than ever
In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season