Czech Republic

Od pondělí se kompletně otevřou školky v krajích s nízkým přírůstkem nově nakažených

Dìti v mateøskıch školách ve zmínìnıch dvou krajích nebudou muset nosit roušky, nebudou se ani testovat na koronavirus. Arenberger nevylouèil to, že by se pøíští tıden mohly otevøít školky i v dalších krajích, napøíklad v Plzeòském. Vláda zasedne ještì ve ètvrtek a posoudí koronavirové statistiky.

Do školek od minulého pondìlí docházejí pouze pøedškoláci a mladší dìti, jejichž rodièe pracují jako zdravotníci èi uèitelé.

Od pondìlí 26. dubna se také obnoví praktická vıuka ve støedních školách a v posledních roènících vysokıch škol.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude