Czech Republic

Obří nápis Black Lives Matter před Trump Tower. Aktivisty podpořil starosta

Starosta oznámil zámìr namalovat nápis na slavné tøídì v èervnu. Nechal se pøitom inspirovat krokem starostky metropole Washingtonu, která stejnı nápis nechala vytvoøit na jednom z hlavních bulvárù ve mìstì, kterı vede k Bílému domu.

Trump ohlednì de Blasiova plánu na Twitteru již døíve napsal, že nápis zneváží „tuto luxusní tøídu“, èímž si starosta „ještì více znepøátelí newyorskou smetánku“.

Dvacetiletá Rahima Torrencová, která rovnìž pøišla pøidat ruku k dílu, øekla, že aèkoliv je nápis jen symbolem, je zaèátkem nìèeho vìtšího. Umístìní pøímo pøed Trumpovım mrakodrapem „ukazuje, že na nás záleží a ukazuje mu (Trumpovi), že nemùžeme bıt ignorováni“.

Trump ve své stejnojmenné budovì v centru New Yorku bydlel, než se stal prezidentem. Od té doby tam však tráví málo èasu a své trvalé bydlištì pøesunul na Floridu.

V budovì však stále sídlí vedení jeho spoleènosti The Trump Organisation.

Úmrtí George Floyda po zákroku policisty na konci kvìtna spustilo v USA nevídanì rozsáhlé demonstrace za ukonèení rasismu a policejní reformy.

Manifestace na nìkterıch místech v zaèátcích pøerostly v nepokoje a rabování, Trump kvùli tomu nìkteré protestující nazıval zloèinci a lùzou a volal po co nejtvrdším zásahu policie. Hrozil také povoláním armády do ulic americkıch mìst.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity