Czech Republic

OBRAZEM: V pražských Letňanech roste nová polní nemocnice. Připravena má být do konce týdne

Nemocnice v Letòanech by mìla bıt spuštìna v okamžiku, když dojdou kapacity v „kamennıch“ nemocnicích. Zaøízení bude oficiálnì provozovat Nemocnice na Bulovce, která si èást letòanského vıstavištì pronajala. Na místì ale budou nasazeni pøedevším vojenští lékaøi a zdravotníci, které armáda v pøípadì aktivace polní nemocnice stáhne z jinıch nemocnic. Podle páteèního vyjádøení Prymuly bude polní nemocnice v Letòanech záložní a nemusí bıt využita. Vìøí, že budou staèit zvıšené kapacity kamennıch nemocnic.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona