Czech Republic

Obraz Cirkus od Toyen se prodal v autorském rekordu za téměř 80 milionů

Jde o nový autorský rekord avantgardní malíøky v aukèním prodeji. Obraz Cirkus namalovala Toyen v roce 1925, pochází tak z autorèina vzácného, sbìratelsky velmi cenìného paøížského období. Vyvolávací cena obrazu byla 23 miliony korun. Dílo z 20. let se na trh vrátilo 20 let od svého prvního aukèního prodeje, v èervnu 2001 byl vydražen za tehdy rekordních témìø 2,5 milionu korun.

Za pseudonymem Toyen se ukrývá nejznámìjší pøedstavitelka èeskoslovenské meziváleèné avantgardy Marie Èermínová. Toyen dlouhodobì patøí mezi nejdražší èeské autory. 

Její obraz Spící byl v roce 2009 prvním dílem vydraženým na èeských aukcích za více než 20 milionù korun.

Minulý rok se jejím nejdražším dílem prodaným v tuzemské aukci stal obraz Piková dáma, když se prodal za redkordních 78,7 milionu korun.  Prodávala ho stejná aukèní síò jako dnes. 

Piková dáma od Toyen se prodala za rekordních 78 650 000 korun. Stala se tak...

Piková dáma od Toyen se prodala za rekordních 78 650 000 korun. Stala se tak nejdražším obrazem vydraženým v Èesku.

Malíøka s øadou tajemství pøitom žila skromnì, dlouho bydlela v levném hotelu v milované Paøíži, kam nadobro odjela krátce pøed únorem 1948.

Na nedìlní aukci se nabízel také tøeba obraz Jana Preislera Tøi dívky v lese z roku 1906, který se dlouhá léta skrýval v soukromé pražské sbírce. Obraz reprezentuje vrchol evropského symbolismu, mìl vyvolávací cenu 14,9 milionu korun, prodal se za více než 29 milionù korun vèetnì aukèní pøirážky. Obraz Alfonse Muchy Pohled do budoucnosti se vyvolával za 3,5 milionu korun a prodal se za 13,3 milionu vèetnì pøirážky.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude