Czech Republic

Obnovení normální péče v nemocnicích bude trvat týdny až měsíce. Je to pozvolné, prohlásil Černý

„Obnovování normální péèe bylo zahájeno v naprosté vìtšinì nemocnic v Èesku. Je pozvolné a rozsah se liší. Dosažení pùvodního rozsahu péèe je otázkou tıdnù až jednotek mìsícù,“ øekl Èernı.

V posledním tıdnu podle Èerného klesl poèet lidí hospitalizovanıch s nemocí covid-19 o 1260 na souèasnıch 5047. Ménì je i pacientù na jednotkách intenzivní péèe. Pøed tıdnem na tìchto oddìleních leželo 981 lidí, nyní asi o 160 ménì. Poèet nemocnıch na plicní ventilaci se snížil asi o stovku na 386. Nejvíce hospitalizovanıch je nadále v Jihomoravském a Moravskoslezské kraji a v Praze, ale i tam se podle Èerného situace zlepšuje.

Aktuálnì je podle Èerného nakaženıch celkem 5526 lidí z nemocnièního personálu, z toho 866 lékaøù, 2688 sester a 1972 ostatních zdravotnickıch pracovníkù.

Football news:

Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists
Leonardo on the contracts of Neymar and Mbappe: We are not going to beg them to stay. But I have a good feeling