Czech Republic

O Vánocích se teploty přes den udrží lehce nad nulou, v noci bude mrznout

Tepleji by v období od 7. prosince do 3. ledna mìlo bıt v prvních dvou tıdnech, kdy meteorologové pøedpokládají teploty na hranici prùmìrnıch a nadprùmìrnıch hodnot. Tıdenní prùmìry nejnižších noèních teplot oèekávají kolem minus jednoho stupnì Celsia a nejvyšších denních teplot kolem ètyø stupòù. 

Tøetí a ètvrtı tıden pøedpovìdi, tedy v období vánoèních svátkù a Silvestra, se podle meteorologù mírnì ochladí, v noci se tıdenní prùmìr posune k minus tøem stupòùm a pøes den ke dvìma stupòùm Celsia.

„Srážkovì by jednotlivé ètyøi tıdny pøedpovìdi mìly bıt v mezích dlouhodobıch prùmìrù,“ uvedl ÈHMÚ.

Dlouhodobá prùmìrná teplota pro období od 7. prosince do 3. ledna je minus 0,8 stupnì Celsia. Nejchladnìji bylo v roce 1996, kdy prùmìr èinil minus 6,2 stupnì. Zatím nejvyšší prùmìr 2,7 stupnì Celsia meteorologové zaznamenali v roce 1987.

Mìsíèní vıhled se podle ÈHMÚ zamìøuje na tıdenní prùmìry, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy poèasí. Úspìšnost vıhledu se podle meteorologù pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek je zhruba 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro daná období.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese