Czech Republic

O hokejové MS budou bojovat i Němeček a Tomášek, Řepíkovo ne kouč nebere

Národní tım v pondìlí zahájil další èást pøípravy v Jindøichovì Hradci. Trenér Filip Pešán mìl k dispozici 29 hráèù, v úterı je doplní ještì obránce Jakub Galvas a útoèník Šimon Stránskı z finského Jukuritu Mikkeli.

„Jednáme s dalšími èleny poraženıch semifinalistù, ale v souèasné chvíli máme potvrzenı tento poèet. V následujících dnech budeme vìdìt více. Nìkteøí kluci si vzali èas na rozmyšlenou. Ne z dùvodù jejich nálady, ale spíše z pohledu zranìní a rodinné situace,“ øekl Pešán novináøùm v online rozhovoru.

Velkı zájem má zejména o kapitána Sparty Michala Øepíka, jenž po vyøazení v play off naznaèoval, že na šampionát nepojede. „Michal mi øekl, že to letos nepùjde, ale to pro mì nebyla odpovìï. Znovu jsem ho oslovil a Michal si vzal èas na rozhovor s rodinou. Má zájem reprezentovat, ale nevidìl rodinu vèetnì potomka dlouhou dobu, Doufám, že se rozhodne pøijmout nominaci a pøijet,“ uvedl Pešán. Øepíkova kanadská manželka je i se synem v zámoøí.

Národní tım èekají tento tıden úvodní dva pøípravné zápasy proti Rakousku. Nejprve se pøedstaví ve ètvrtek ve Vídni a poté v sobotu v Jindøichovì Hradci. Po tìchto utkáních Pešán z kádru vyøadí první hráèe, podle jeho vyjádøení by mìlo skonèit nejménì sedm hokejistù. I nadále chce, aby v pøípravì bylo pìt pìtek.

Nominace èeskıch hokejistù

Aktuální složení tımu

Brankáøi: Dominik Frodl (Plzeò), Milan Klouèek (Pardubice), Roman Will (Èeljabinsk/KHL)

Obránci: Michal Jordán, Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL), Vojtìch Mozík, Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL), Vojtìch Budík (Plzeò), Daniel Gazda (Zlín), Radim Šalda (Hradec Králové), Jan Šèotka (Litvínov), Libor Zábranskı (Karlovy Vary), David Sklenièka (Jokerit Helsinky/KHL), Jakub Galvas (Mikkeli/Fin.)

Útoèníci: Ondøej Beránek, Jiøí Èernoch, Jakub Flek, Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary), Petr Kodıtek, Jakub Pour, Filip Suchı (všichni Plzeò), Luboš Horkı, Tomáš Zohorna (oba Pardubice), Robin Hanzl, Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL), Matìj Blümel (Pardubice), Jan Dufek (Zlín), Karel Plášek (Kometa Brno, Marek Zachar (Hradec Králové), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL), Šimon Stránskı (Mikkeli/Fin.).

Football news:

Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga