Czech Republic

O co bude Trikolóra v Senátu usilovat, řekne v Rozstřelu Václav Krása

Krása je podle šéfa Trikolóry Václava Klause mladšího jedním z pøíkladù, že hnutí není „banda národoveckıch pomatenıch strıcù“, ale že jej reprezentují lidé dùstojní seriózní a vzdìlaní.

Krása již døíve uvedl, že chce podporovat rodiny. Dále pak èeskou suverenitu, a to proto, aby èeskı stát nebyl „slouhou nìkterıch mocností“. 

Praze 9, kde kandiduje, chce Václav Krása pomoci napøíklad zasazováním se o zlepšení dopravy kvùli øidièùm ze støedních Èech, o zachování sportovištì SK Prosek nebo o zvıšení bezpeènosti v okolí domu pro postižené v Praze 14. 

Host støedeèního Rozstøelu Václav Krása byl v 90. letech poslancem za ODS, následnì za Unii svobody. Poté pracoval pro Úøad vlády, pozdìji byl také zastupitelem mìstské èásti Prahy 17. Pøedsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Èeské republiky je od roku 2002. 

V rámci voleb do Zastupitelstva hlavního mìsta Prahy v roce 2018 se podílel na programu hnutí SPD. V roce 2019 zaèal spolupracovat s hnutím Trikolóra, za které bude ve volbách do Senátu PÈR v roce 2020 kandidovat. 

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation