Czech Republic

Nymburk bude hrát nově v LM jen s Dijonem, Bursou a kvalifikantem

Nymburk mìl pùvodnì hrát ještì se Zaragozou, v níž pùsobí èeskı reprezentant Vít Krejèí, Nižním Novgorodem, Szombathely a Lublinem, jak rozhodl los 15. èervence. Podobnì jako v Evropské lize žen, kterou hraje ZVVZ USK Praha, byly ale následnì skupiny rozdìleny jen na ètyøèlenné.

Zatímco ženská Euroliga se odehraje na dvou turnajích (od 29. listopadu do 5. prosince a od 17. do 23. ledna), které bude poøádat vždy jeden z úèastníkù ètyø skupin, Liga mistrù bude pokraèovat systémem každı a každım doma a venku (6 kol) v døíve naplánovanıch termínech v úterı a ve støedu. Soutìž zaène 20. øíjna a nejlepší dva celky z každé skupiny postoupí do osmifinále.

Football news:

Agent Lukaku: Romelu is the best striker in the world at the moment
Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working