Czech Republic

Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz

Dánská spoleènost Danske Bank pak v pondìlí uvedla, že její šéf Chris Vogelzang se rozhodl odstoupit z funkce, nebo ho nizozemské úøady oznaèily za podezøelého v souvislosti s vyšetøováním banky ABN Amro, v jejímž vedení v minulosti pùsobil.

Prokuratura v záøí 2019 obvinila banku ABN, že neidentifikovala úèty spojené s praním špinavıch penìz, nepøerušovala vztahy s podezøelımi klienty a nehlásila podezøelé transakce. 

Uèinila tak rok poté, co nizozemská finanèní skupina ING musela za urovnání podobné kauzy zaplatit rekordních 775 milionù eur, napsala agentura Reuters.

„Toto urovnání znamená pro ABN Amro konec bolestivé a neuspokojivé epizody,“ uvedl šéf ABN Robert Swaak. Dodal, že banka se z této kauzy pouèila a pokraèuje ve snaze zajistit vìtší bezpeènost finanèního systému.

Nizozemská prokuratura v pondìlí upozornila, že navzdory dohodì o urovnání dál vyšetøuje tøi osoby. Podezøelé sice nejmenovala, ale oznaèila je za bıvalé èleny vedení ABN.

Football news:

Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final