Czech Republic

Nevysvětlitelná smůla. Kohout na Filipínách zabil policistu

Neštìstí se stalo v provincii Severní Samar, když kohout bøitvou pøipevnìnou kvùli zápasu na paøátu sekl policistu do stehna. Zasáhl mu tepnu. Policista byl sice pøevezen do nemocnice, pøi pøíjezdu ho ale lékaøi prohlásili za mrtvého.

BBC uvádí, že kohoutí zápasy byly bìhem nynìjší pandemie covidu-19 zakázány. Pøed ní se smìly konat o nedìlích, svátcích a bìhem rùznıch místních slavností v arénách, které k tomu mají potøebná povolení.

Velitel policie v provincii Severní Samar øekl, že jeho kolega mìl „nevysvìtlitelnou smùlu“. Pøipustil, že když se o pøípadu dozvìdìl, nemohl uvìøit, že je to pravda. „Je to poprvé za 25 let, co sloužím u policie, kdy jsme pøišli o èlovìka kvùli ostruze zápasnického kohouta,“ øekl.

V souvislosti s pøípadem policie zatkla tøi lidi a zabavila sedm kohoutù, dvì sady ostruh a nižší finanèní obnos.

Kohoutí zápasy se na Filipínách tìší velké oblibì. Drsná podívaná pøitahuje davy lidí, kteøí sázejí na vıkony jednotlivıch ptákù.

Football news:

Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder
Pochettino and Raul can replace Zidane at Real Madrid. The club does not want to dismiss the Frenchman yet
Stefano Pioli: Milan need to take the Celtic game seriously. They always play well
Atalanta captain Gomez did not follow Gasperini's instructions in the match against Midtjylland. He was replaced at half-time
We have a big battle ahead of us. Conor and Sergio Ramos agreed to a fight