Czech Republic

Nevídané gesto fair play. Koho by těšilo dát gól nefér? řekl Papadopulos

Karvinskı kapitán Martin Šindeláø v 73. minutì nakopl míè na branku hostù. Papadopulos ho hlavou prodloužil na Gubu, kterı dal gól...

ONLINE

Utkání jsme sledovali minutu po minutì.

Rozhodèí Pavel Orel celou situaci konzultoval s videoasistentem Petrem Dorušákem. Sám se šel podívat i na záznam. A po tøech minutách ukázal na støedovı kruh. Gól! 

Sudí se domnívali, že míè smìrem na Gubu teèoval zlínskı obránce. Jenže karvinskı útoèník pøiznal, že to byl on.

Nádherné gesto.

„Dal bych mu cenu fair play. Je to borec. Aby se takto nìkdo zachoval, to se vidí málokdy,“ prohlásil zlínskı trenér Bohumil Páník.

Dodal, že takovou situaci ale musejí rozklíèovat lidé od videa. „Nakonec to rozhodl Papa svım férovım vyjádøením,“ uvedl Páník. „Je to vıbornı kluk. Znám ho z Baníku ještì jako mladého hráèe.“

Zažil už trenér Páník ve své kariéøe, aby soupeø pøiznal, že gól jeho mužstva nemá platit?

„Nìco takového se èasto nevidíte na tréninku, natož v zápase,“ odpovìdìl Páník. „Kluci se uèí, aby dìlali vše pro vítìzství, i když to je nìkdy na hranì. Fotbalisté hrají na plné pecky, utkání bıvají vyhecovaná. A pokud se nìkdo pøizná, z lavièky na nìho køièí, proè to dìlá. Tìžko si pak takové gesto obhájí v kabinì.“

Nìco takového však Papadopulosovi podle karvinského kouèe Jarábka nehrozilo. „Byla to od nìj úžasná vìc, fantastická,“ øekl Juraj Jarábek. „Doufám, že nám to pánbùh vrátí.“

Ostatnì Michal Papadopulos øekl, že mu to v kabinì nikdo nevyèítal. „Koho by tìšilo dát gól nefér,“ øekl karvinskı útoèník. „Jde o to vyhrát tím, že jste lepší, a ne, že dáte gól z ofsajdu.“

Dodal, že od zaèátku byl pøesvìdèenı, že šlo o postavení mimo hru. „Bylo to jasné, rozhodèí u videa to ale musí vidìt, jako by se trochu vzdal zodpovìdnosti. A když se mì pak sudí zeptal, nebudu mu lhát.“

Ve chvíli, kdy rozhodèí situaci zkoumali, zlínskı kanonır Tomáš Poznar se o tom s Michalem Papadopulosem bavil.

„Øíkal mi, že balon teèoval,“ podotkl Poznar. „Když sudí ukázal, že je to gól, upozornil jsem ho, aby se zeptal Michala. A ten to naprosto jasnì pøiznal. Za to gesto je vítìz zápasu hlavnì on. To se jen tak dneska nevidí. Klobouk dolù. Doufám, že se mu to pøíštì vrátí a dá i nìjakı gól.“

„Zbıvalo ještì nejménì patnáct minut. Karviná byla v tlaku, mìla nákopy, furt hrozila a gól by ji ještì více nabudil,“ øekl Tomáš Poznar. „Byl to dùležitı moment. Hlavnì mì mrzí, že to rozhodèí nevidìli už na videu, nebo to už pøed tím nepískli ti na høišti.“

Football news:

Mueller congratulated Brady, who reached his 10th Super Bowl at the age of 43: You are a hero and an inspiration!
Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)