Czech Republic

Není možné zavřít průmysl, shodli se Schillerová se Zemanem. Prodloužení nouzového stavu bude nutné

Pokud by to snìmovna nechválila, tak vláda zváží vyhlášení nového nouzového stavu. „Shodli jsme se, že není cesta uzavøení prùmyslu, kterı èiní zhruba 40 procent HDP,“ uvedla ministrynì.

Schillerová jednala s prezidentem o rozpoètu a seznámila ho s jeho parametry. V této souvislosti uvedla, že je na vıdajové stranì rozpoètu zhruba 87 miliard korun, které pùjdou na podporu podnikatelù a ekonomiky. „Jsou to peníze, které vystaèí zhruba do poloviny roku, pokud restrikce nebudou pokraèovat dále. Ale vìøím, že postupnì díky vakcinaci budeme moci zaèít ekonomiku otevírat,“ uvedla. Doplnila, že ministerstvo financí poèítá ve své prognóze s tím, že od poloviny roku bude ekonomika již plnì fungovat.

Novela zákona o státním rozpoètu, kterou Zeman v úterı podepsal, zvyšuje schodek z 320 na 500 miliard korun. Dùvodem zmìny rozpoètu je hlavnì promítnutí dopadù z daòového balíèku, napøíklad zrušení superhrubé mzdy a snížení zdanìní. Vláda také pøipravila návrh nového kompenzaèního bonusu pro podnikatele a potøebuje i další vıdaje na opatøení kvùli pandemii covidu-19.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)