Czech Republic

Nemůžu luxovat. Amazonu spadly servery, některé chytré spotřebiče nefungovaly

„Já... nemùžu luxovat... protože server USA-vıchod-1 spadl,“ napsal na twitteru jeden z vlastníkù robotického vysavaèe ve Spojenıch státech. „Vítejte v budoucnosti,“ odpovìdìl mu další uživatel sociální sítì.

Vıpadek zasáhl cloudovou službu Amazon Web Services. Skrze tuto službu si firmy mohou pronajmout serverovı èas, úložištì a vıkon pro své vlastní produkty. Prostøednictvím služby napøíklad uchovává informace a pøíkazy svıch zaøízení spoleènost iRobot, která vyrábí populární „chytré“ vysavaèe Roomba. Ty sice dokážou fungovat i bez internetu, pokud chce však uživatel, aby vysávaly v danı èas, nebo se napøíklad nevzdalovaly z vybrané místnosti, musí mít k dispozici pøipojení.

Podle BBC také pøestaly doèasnì fungovat napøíklad chytré zvonky zvané Ring, které vyrábí samotnı Amazon. Ty umožòují uživatelùm instalovat pøed dveøe a na další místa kolem domu kamery, jejichž záznam lze pozorovat na mobilním telefonu.

Vıpadek se dotkl rovnìž služeb softwarové spoleènosti Adobe èi stránek listu The Washington Post, kterı vlastní šéf Amazonu Jeff Bezos. AWS však zanedlouho zveøejnila prohlášení, že se jí podaøilo problémy odstranit a všechny služby znovu fungují.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League