Czech Republic

Německý skokan Eisenbichler vyhrál v Ruce i druhý závod SP, Češi nebodovali

Devìtadvacetiletı Eisenbichler šest dnù po triumfu v zahajovacím závodu zimy ve Wisle pøedvedl další suverénní vıkon. Aktuální formu demonstroval skoky 146 a 141 metrù a tøetí triumf v kariéøe si pøipsal s velkım náskokem témìø dvaceti bodù pøed Polákem Piotrem Žylou. Stupnì vítìzù zkompletoval další ze svìøencù èeského trenéra Michala Doležala Dawid Kubacki, jenž se svım reprezentaèním kolegou prohrál jen o dvì desetiny bodu.

Po nevydaøeném úvodu sezony SP ve Wisle, kdy se ani jeden z Èechù nekvalifikoval do závodu, se ve Finsku tøi èlenové tımu Františka Vaculíka pøedstavili mezi padesátkou úèastníkù závodu. Nejlepšímu Poláškovi nicménì po skoku dlouhém 113 m chybìlo k postupu do bodované tøicítky pøes deset bodù. Vojtìch Štursa a Èestmír Kožíšek se seøadili na 43. a 44. pozici. Filip Sakala skonèil v páteèní kvalifikaci.

V Ruce nestartuje kvùli nìkolika pozitivním testùm na koronavirus elitní reprezentace Rakouska v èele s úøadujícím vítìzem SP Stefanem Kraftem. Nejlepším z B tımu byl devatenáctı Clemens Leitner.

Hned v úvodu závodu mìl tìžkı pád loòskı vítìz z Ruky Daniel André Tande. Norskı skokan neustál dopad a podle všeho si poranil koleno. Doskoèištì musel opustit na zdravotnickıch saních.

V nedìli se na nejvìtším finském mùstku skáèe další závod.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017