Czech Republic

Nekonečný zmar. Buffalo po zpackaném víkendu opět hledá cestu z krize

Dosavadním vyvrcholením krize byl víkendovı dvojzápas proti Philadelphii. Buffalo v nìm nedalo ani gól, v sobotu i v nedìli padlo shodnì 0:3. A co hùø - oba vısledky naprosto odpovídají pøedvedené høe.

Na pozápasové tiskové konferenci tak musel Rasmus Dahlin, mladı zadák draftovanı z prvního místa, èelit pøímoèaré otázce: „Stydíte se za vıkon, kterı tım o víkendu pøedvedl?“

Zpravodajství z NHL

Vımluvy švédskı obránce nehledal.

„Ano. Je mi fakt trapnì,“ odpovìdìl.

„Stojí to za prd, náš vıkon byl neakceptovatelnı,“ pokraèoval.

Na ledì totiž pùsobili hokejisté Buffala bezradnì, proti houževnatému soupeøi si nevìdìli rady. A nepodržely je tentokrát ani pøesilovky, ve kterıch jinak hokejisté s bizonem na hrudi vynikají.

Pøekvapivì bezzubı útok

Proè Sabres i letos tápou? Na papíøe tım pùsobí silnì, rozhodnì by mìl mít na víc než na poslední místo v divizi. Proto je tato otázka na první pohled tak trochu záhadou. Dùvodù se však nabízí nìkolik.

Tím zøejmì nejkøiklavìjším je mizerná produktivita.

Útoènı potenciál mužstva je znaènı. Jack Eichel, Sam Reinhart nebo Jeff Skinner jsou provìøenımi útoèníky, do tımu navíc pøišli hvìzdnı Taylor Hall èi zkušenı Eric Staal.

Oèekávaná ofenzivní smrš se ale nedostavila. Lídøi jsou z formy, hráèi na ledì pùsobí nekompaktnì. Zaèátkem sezony Sabres své soupeøe ještì pøehrávali a tvoøili si šance, teï už se ale nedìje ani to. A vısledek? Pouze 42 vstøelenıch gólù. Nikdo v lize jich aktuálnì nedal míò.

„Je to tìžké, nefunguje nám to. Ale není èas propadat sebelítosti, musíme se z toho vyhrabat. Všichni v kabinì hledají zpùsob, jak se zlepšit,“ tuší kapitán Eichel, jenž sám zažívá jeden z nejhorších startù sezony v kariéøe.

Za oèekáváním zùstávají i další útoèná esa. Navzdory solidnímu vıkonu se Hall dosud trefil jen jednou, agilního Skinnera dokonce trenér Ralph Krueger na nìkolik zápasù posadil.

Støeleckou mizérii ostatnì dokresluje statistika nastøelenıch tyèek, v níž Buffalo s èíslem 24 „dominuje“ celé soutìži.

Snad jen pøesilovky tımu fungují. V jejich využívání se Sabres drží nad úspìšností 30 procent a patøí mezi nejlepší v lize. To však nestaèí. Góly pøi høe pìt na pìt mužstvu znatelnì chybìjí.

Nespokojení fanoušci tak logicky volají po zmìnách. Koho ale propustit? Názory se rùzní. Jedni vidí problém v majiteli, jiní se dožadují zmìn v kádru.

Na stole je pochopitelnì i vımìna trenérù. „Jsme to ale my hokejisté, kdo hraje na ledì, ne trenéøi,“ odmítá pøehazování zodpovìdnosti Eichel, o jehož trejdu se rovnìž intenzivnì spekuluje.

Vızva? Najít sebedùvìru

Otazníky v posledních sezonách vzbuzuje brankovištì. Dvojice Linus Ullmark, Carter Hutton totiž rozhodnì nepatøí mezi ty, kdo vzbuzují v soupeøi strach nebo ho dokonce budí ze spaní.

Pozici gólmanské jednièky si v sezonì vybojoval Švéd Ullmark, kterı se v únoru skvìle rozchytal a prakticky jako jedinı z tımu podával trvale a opakovanì kvalitní vıkony. Èasto spoluhráèe držel.

Jenže 27letı brankáø se minulı tıden zranil, tımu bude chybìt minimálnì mìsíc. Hoøce symbolické je, že se tak stalo ve chvíli, kdy vıbornım pøesunem zlikvidoval gólovou šanci New Jersey.

„Obrovská ztráta,“ pronesl struènì trenér Krueger, aniž by chtìl dál absenci své brankáøské opory komentovat.

Po sezonì má navíc také obránce Jake McCabe, kterı si poranil koleno. Další defenzivní tahoun Rasmus Ristolainen se zase rozehrává po tìžkém prùbìhu covidu.

Nejvìtší vızvou pro utrápenı celek tak dost možná bude najít dùvìru ve vlastní schopnosti a sílu vzdorovat pøekážkám. „Snad je to o pozitivním nastavení. O tom, že musíme nabrat sebevìdomí,“ pøemítá Eichel.

Vítìzná mentalita je totiž vìc, kterou klub už roky postrádá. Sabres od roku 2011, kdy se naposledy probojovali do play off, sbírají hlavnì porážky. Žádnı z tımù neèeká na postup do vyøazovacích bojù tak dlouho.

„Náš tım má na to, aby dosáhl nìèeho vıjimeèného. Ale hrajeme teï špatnı hokej a musíme s tím nìco udìlat, abychom pøestali prohrávat. Døít, bojovat jeden za druhého. Nìkdo musí vstát, srazit soupeøe, shodit rukavice...“ burcuje Dahlin. 

Nejbližší pøíležitost budou mít hokejisté Buffala už v noci na støedu, kdy hrají na ledì New York Rangers.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield