Czech Republic

Nejméně za posledních 10 dní. V Česku ve středu přibylo 1080 případů covidu

Nemocnıch je aktuálnì 34 821 lidí z dosavadních 68 919 potvrzenıch pøípadù nákazy. Vyplıvá to z aktuálních údajù na webu ministerstva zdravotnictví. Nemoc má u vìtšiny lidí mírnı prùbìh.

Denní pøírùstky pozitivních pøípadù onemocnìní covid-19 od 1. záøí
DatumDenní pøírùstek
2020-09-01499
2020-09-02645
2020-09-03676
2020-09-04797
2020-09-05505
2020-09-06410
2020-09-07561
2020-09-081161
2020-09-091158
2020-09-101382
2020-09-111443
2020-09-121537
2020-09-13791
2020-09-141028
2020-09-151673
2020-09-162134
2020-09-173126
2020-09-182109
2020-09-192044
2020-09-20985
2020-09-211476
2020-09-222388
2020-09-232305
2020-09-242910
2020-09-252944
2020-09-261983
2020-09-271305
2020-09-281284
2020-09-291964
2020-09-301080

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Údaje se od støedeèní 18. hodiny nezmìnily, aèkoli napøíklad poèet novıch pøípadù obvykle ve zbytku dne stoupal v posledních dnech o stovky. Stejnı jako ve støedu veèer je také poèet 33 443 vyléèenıch z nemoci covid-19. Úmrtí zùstalo 655, záøijovı poèet 229 zemøelıch tak pøevıšil dosavadní maximum 206 úmrtí s koronavirem za duben.

Hospitalizovanıch 976 lidí s covidem-19 ke konci záøí je víc než pìtinásobek poètu ke konci srpna. Víc než pìtinásobnì na 202 vzrostl také poèet lidí ve vážném stavu. Èísla jsou od druhé poloviny mìsíce rekordní, pøevıšila dosavadní maxima z dubna. Podíl nakaženıch, kteøí skonèili v nemocnici, na celkovém poètu aktuálnì nemocnıch je k úterku zhruba 2,9 procenta.

Nejvıraznìji se nákaza v posledním tıdnu šíøila na Uherskohradišsku, kde pøibylo pøes 220 pøípadù nemoci v pøepoètu na 100 tisíc obyvatel. Na Pelhøimovsku je tento údaj 207, v ostatních okresech pod 200. Nejménì nakaženıch hlásí Èeskolipsko s 23 pøípady na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

Èeské Budìjovice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 517 263,9
Pøípadù 29. 9. 15
Potvrzené pøípady 788 402,2
Vyléèenıch 269 137,3
Mrtvıch 2 1,0

Èeskı Krumlov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 97 157,6
Pøípadù 29. 9. 7
Potvrzené pøípady 180 292,4
Vyléèenıch 82 133,2
Mrtvıch 1 1,6

Jindøichùv Hradec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 94 103,6
Pøípadù 29. 9. 6
Potvrzené pøípady 175 193,0
Vyléèenıch 78 86,0
Mrtvıch 3 3,3

Písek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 138 192,8
Pøípadù 29. 9. 0
Potvrzené pøípady 255 356,2
Vyléèenıch 117 163,4
Mrtvıch 0 0,0

Prachatice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 90 176,5
Pøípadù 29. 9. 6
Potvrzené pøípady 222 435,5
Vyléèenıch 127 249,1
Mrtvıch 5 9,8

Strakonice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 113 159,7
Pøípadù 29. 9. 0
Potvrzené pøípady 253 357,5
Vyléèenıch 138 195,0
Mrtvıch 2 2,8

Tábor

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 126 122,8
Pøípadù 29. 9. 7
Potvrzené pøípady 510 497,1
Vyléèenıch 383 373,3
Mrtvıch 1 1,0

Brno-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 757 198,5
Pøípadù 29. 9. 209
Potvrzené pøípady 2067 542,0
Vyléèenıch 1300 340,9
Mrtvıch 10 2,6

Brno-venkov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 291 129,5
Pøípadù 29. 9. 83
Potvrzené pøípady 720 320,5
Vyléèenıch 425 189,2
Mrtvıch 4 1,8

Blansko

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 155 142,0
Pøípadù 29. 9. 21
Potvrzené pøípady 379 347,3
Vyléèenıch 224 205,2
Mrtvıch 0 0,0

Bøeclav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 89 76,5
Pøípadù 29. 9. 21
Potvrzené pøípady 376 323,3
Vyléèenıch 271 233,0
Mrtvıch 16 13,8

Hodonín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 457 296,9
Pøípadù 29. 9. 58
Potvrzené pøípady 889 577,5
Vyléèenıch 424 275,4
Mrtvıch 8 5,2

Vyškov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 60 65,0
Pøípadù 29. 9. 17
Potvrzené pøípady 251 272,0
Vyléèenıch 187 202,6
Mrtvıch 4 4,3

Znojmo

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 85 74,3
Pøípadù 29. 9. 32
Potvrzené pøípady 314 274,6
Vyléèenıch 227 198,5
Mrtvıch 2 1,7

Karlovy Vary

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 237 206,4
Pøípadù 29. 9. 6
Potvrzené pøípady 441 384,1
Vyléèenıch 199 173,3
Mrtvıch 5 4,4

Sokolov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 103 116,8
Pøípadù 29. 9. 5
Potvrzené pøípady 224 253,9
Vyléèenıch 121 137,2
Mrtvıch 0 0,0

Cheb

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 268 292,5
Pøípadù 29. 9. 4
Potvrzené pøípady 759 828,3
Vyléèenıch 452 493,3
Mrtvıch 39 42,6

Jihlava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 213 187,5
Pøípadù 29. 9. 11
Potvrzené pøípady 508 447,1
Vyléèenıch 287 252,6
Mrtvıch 8 7,0

Havlíèkùv Brod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 234 246,5
Pøípadù 29. 9. 9
Potvrzené pøípady 485 511,0
Vyléèenıch 245 258,1
Mrtvıch 6 6,3

Pelhøimov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 287 396,9
Pøípadù 29. 9. 41
Potvrzené pøípady 453 626,5
Vyléèenıch 159 219,9
Mrtvıch 7 9,7

Tøebíè

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 317 286,1
Pøípadù 29. 9. 22
Potvrzené pøípady 565 509,9
Vyléèenıch 246 222,0
Mrtvıch 2 1,8

Žïár nad Sázavou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 294 248,8
Pøípadù 29. 9. 19
Potvrzené pøípady 502 424,9
Vyléèenıch 208 176,0
Mrtvıch 0 0,0

Hradec Králové

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 201 122,3
Pøípadù 29. 9. 23
Potvrzené pøípady 549 334,2
Vyléèenıch 346 210,6
Mrtvıch 2 1,2

Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 135 168,7
Pøípadù 29. 9. 7
Potvrzené pøípady 267 333,6
Vyléèenıch 129 161,2
Mrtvıch 3 3,7

Náchod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 345 313,8
Pøípadù 29. 9. 37
Potvrzené pøípady 568 516,6
Vyléèenıch 223 202,8
Mrtvıch 0 0,0

Rychnov nad Knìžnou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 63 79,4
Pøípadù 29. 9. 9
Potvrzené pøípady 168 211,6
Vyléèenıch 104 131,0
Mrtvıch 1 1,3

Trutnov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 200 169,5
Pøípadù 29. 9. 1
Potvrzené pøípady 380 322,1
Vyléèenıch 175 148,3
Mrtvıch 5 4,2

Èeská Lípa

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 96 92,9
Pøípadù 29. 9. 8
Potvrzené pøípady 167 161,7
Vyléèenıch 71 68,7
Mrtvıch 0 0,0

Jablonec nad Nisou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 202 222,8
Pøípadù 29. 9. 2
Potvrzené pøípady 420 463,2
Vyléèenıch 216 238,2
Mrtvıch 2 2,2

Liberec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 784 446,4
Pøípadù 29. 9. 37
Potvrzené pøípady 1166 663,9
Vyléèenıch 380 216,4
Mrtvıch 2 1,1

Semily

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 153 206,5
Pøípadù 29. 9. 12
Potvrzené pøípady 281 379,2
Vyléèenıch 125 168,7
Mrtvıch 3 4,0

Bruntál

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 191 208,5
Pøípadù 29. 9. 17
Potvrzené pøípady 272 297,0
Vyléèenıch 80 87,3
Mrtvıch 1 1,1

Opava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 241 136,7
Pøípadù 29. 9. 10
Potvrzené pøípady 691 392,1
Vyléèenıch 439 249,1
Mrtvıch 11 6,2

Novı Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 165 108,9
Pøípadù 29. 9. 5
Potvrzené pøípady 478 315,4
Vyléèenıch 306 201,9
Mrtvıch 7 4,6

Ostrava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 605 189,0
Pøípadù 29. 9. 10
Potvrzené pøípady 1745 545,1
Vyléèenıch 1100 343,6
Mrtvıch 40 12,5

Karviná

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 420 170,5
Pøípadù 29. 9. 16
Potvrzené pøípady 2750 1116,4
Vyléèenıch 2309 937,4
Mrtvıch 21 8,5

Frıdek-Místek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 329 153,3
Pøípadù 29. 9. 16
Potvrzené pøípady 1607 748,6
Vyléèenıch 1260 587,0
Mrtvıch 18 8,4

Olomouc

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 564 239,5
Pøípadù 29. 9. 8
Potvrzené pøípady 1723 731,7
Vyléèenıch 1132 480,7
Mrtvıch 27 11,5

Prostìjov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 177 162,9
Pøípadù 29. 9. 2
Potvrzené pøípady 439 404,1
Vyléèenıch 262 241,2
Mrtvıch 0 0,0

Pøerov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 135 104,2
Pøípadù 29. 9. 6
Potvrzené pøípady 346 267,2
Vyléèenıch 210 162,1
Mrtvıch 1 0,8

Šumperk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 240 199,3
Pøípadù 29. 9. 14
Potvrzené pøípady 375 311,4
Vyléèenıch 135 112,1
Mrtvıch 0 0,0

Jeseník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 85 223,9
Pøípadù 29. 9. 23
Potvrzené pøípady 110 289,7
Vyléèenıch 24 63,2
Mrtvıch 1 2,6

Pardubice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 422 240,5
Pøípadù 29. 9. 16
Potvrzené pøípady 970 552,9
Vyléèenıch 535 304,9
Mrtvıch 13 7,4

Chrudim

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 340 325,0
Pøípadù 29. 9. 11
Potvrzené pøípady 574 548,7
Vyléèenıch 224 214,1
Mrtvıch 10 9,6

Svitavy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 162 155,3
Pøípadù 29. 9. 28
Potvrzené pøípady 534 511,8
Vyléèenıch 369 353,7
Mrtvıch 3 2,9

Ústí nad Orlicí

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 324 234,3
Pøípadù 29. 9. 32
Potvrzené pøípady 466 337,0
Vyléèenıch 138 99,8
Mrtvıch 4 2,9

Tachov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 43 79,1
Pøípadù 29. 9. 2
Potvrzené pøípady 116 213,5
Vyléèenıch 72 132,5
Mrtvıch 1 1,8

Plzeò-sever

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 244 305,1
Pøípadù 29. 9. 30
Potvrzené pøípady 360 450,1
Vyléèenıch 115 143,8
Mrtvıch 1 1,3

Plzeò-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 577 297,0
Pøípadù 29. 9. 102
Potvrzené pøípady 1003 516,3
Vyléèenıch 422 217,2
Mrtvıch 4 2,1

Rokycany

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 50 101,3
Pøípadù 29. 9. 20
Potvrzené pøípady 163 330,3
Vyléèenıch 113 229,0
Mrtvıch 0 0,0

Plzeò-jih

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 350 551,3
Pøípadù 29. 9. 20
Potvrzené pøípady 444 699,3
Vyléèenıch 84 132,3
Mrtvıch 10 15,8

Domažlice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 71 114,4
Pøípadù 29. 9. 27
Potvrzené pøípady 459 739,6
Vyléèenıch 380 612,3
Mrtvıch 8 12,9

Klatovy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 146 169,0
Pøípadù 29. 9. 20
Potvrzené pøípady 346 400,4
Vyléèenıch 197 228,0
Mrtvıch 3 3,5

Praha

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 5497 415,1
Pøípadù 29. 9. 406
Potvrzené pøípady 12466 941,3
Vyléèenıch 6850 517,3
Mrtvıch 119 9,0

Rakovník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 80 144,0
Pøípadù 29. 9. 7
Potvrzené pøípady 171 307,8
Vyléèenıch 91 163,8
Mrtvıch 0 0,0

Kladno

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 200 120,1
Pøípadù 29. 9. 41
Potvrzené pøípady 850 510,6
Vyléèenıch 644 386,8
Mrtvıch 6 3,6

Mìlník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 188 172,0
Pøípadù 29. 9. 26
Potvrzené pøípady 606 554,4
Vyléèenıch 416 380,6
Mrtvıch 2 1,8

Mladá Boleslav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 196 150,3
Pøípadù 29. 9. 15
Potvrzené pøípady 478 366,7
Vyléèenıch 280 214,8
Mrtvıch 2 1,5

Nymburk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 255 252,8
Pøípadù 29. 9. 21
Potvrzené pøípady 503 498,6
Vyléèenıch 246 243,8
Mrtvıch 2 2,0

Kolín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 163 158,8
Pøípadù 29. 9. 25
Potvrzené pøípady 599 583,7
Vyléèenıch 435 423,9
Mrtvıch 1 1,0

Kutná Hora

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 157 207,0
Pøípadù 29. 9. 18
Potvrzené pøípady 320 422,0
Vyléèenıch 161 212,3
Mrtvıch 2 2,6

Benešov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 333 335,0
Pøípadù 29. 9. 38
Potvrzené pøípady 552 555,3
Vyléèenıch 218 219,3
Mrtvıch 1 1,0

Pøíbram

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 247 214,6
Pøípadù 29. 9. 55
Potvrzené pøípady 609 529,1
Vyléèenıch 360 312,8
Mrtvıch 2 1,7

Beroun

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 197 207,2
Pøípadù 29. 9. 21
Potvrzené pøípady 534 561,8
Vyléèenıch 336 353,5
Mrtvıch 1 1,1

Praha-západ

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 450 301,3
Pøípadù 29. 9. 29
Potvrzené pøípady 894 598,6
Vyléèenıch 440 294,6
Mrtvıch 4 2,7

Praha-vıchod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 500 270,0
Pøípadù 29. 9. 40
Potvrzené pøípady 1114 601,6
Vyléèenıch 610 329,4
Mrtvıch 4 2,2

Dìèín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 299 230,8
Pøípadù 29. 9. 7
Potvrzené pøípady 461 355,9
Vyléèenıch 161 124,3
Mrtvıch 1 0,8

Chomutov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 136 108,8
Pøípadù 29. 9. 23
Potvrzené pøípady 277 221,7
Vyléèenıch 140 112,0
Mrtvıch 1 0,8

Most

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 98 87,7
Pøípadù 29. 9. 2
Potvrzené pøípady 218 195,2
Vyléèenıch 115 102,9
Mrtvıch 5 4,5

Litomìøice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 265 221,4
Pøípadù 29. 9. 13
Potvrzené pøípady 674 563,2
Vyléèenıch 396 330,9
Mrtvıch 13 10,9

Louny

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 56 64,6
Pøípadù 29. 9. 5
Potvrzené pøípady 194 223,8
Vyléèenıch 135 155,7
Mrtvıch 3 3,5

Teplice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 268 207,6
Pøípadù 29. 9. 2
Potvrzené pøípady 393 304,5
Vyléèenıch 124 96,1
Mrtvıch 1 0,8

Ústí nad Labem

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 386 323,5
Pøípadù 29. 9. 18
Potvrzené pøípady 589 493,6
Vyléèenıch 202 169,3
Mrtvıch 1 0,8

Kromìøíž

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 400 379,7
Pøípadù 29. 9. 26
Potvrzené pøípady 540 512,6
Vyléèenıch 140 132,9
Mrtvıch 0 0,0

Uherské Hradištì

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 643 452,1
Pøípadù 29. 9. 142
Potvrzené pøípady 1190 836,7
Vyléèenıch 541 380,4
Mrtvıch 6 4,2

Vsetín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 125 87,2
Pøípadù 29. 9. 6
Potvrzené pøípady 232 161,9
Vyléèenıch 106 74,0
Mrtvıch 1 0,7

Zlín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 438 228,5
Pøípadù 29. 9. 37
Potvrzené pøípady 796 415,3
Vyléèenıch 354 184,7
Mrtvıch 4 2,1
Mapa je obarvena podle poètu aktivních pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: data jednotlivıch KHS, aktualizace každı den po 9.00 ráno, celkovı poèet nakaženıch s využitím veøejné tabulky, historie stránek KHS na Githubu, mrtví doplòovaní podle otevøenıch dat, tudíž nemusí bıt aktuální.

Pro zmírnìní šíøení koronaviru a zabezpeèení fungování zdravotnického systému vláda ve støedu schválila zavedení nouzového stavu, platit bude od pondìlí 5. øíjna na mìsíc. Spolu s ním budou do 18. øíjna zavedena nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného èasu, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby. 

Za dva tıdny plánuje vláda vydat další, zøejmì už mírnìjší opatøení. Opozièní lídøi považují vyhlášení nouzového stavu za dùkaz, že vláda selhala, situaci podcenila. Kabinet podle nich jedná nepromyšlenì a nekompetentnì.

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League