Czech Republic

Negativní test = výhoda, začíná platit na Slovensku. Belgie zavírá hranice

Plošné testování na Slovensku skonèilo v úterý. Podobnì jako loni na podzim nebylo povinné, stát ale lidem s negativním výsledkem testu slíbil nìkteré výhody.

Napøíklad budou moci využívat výjimky z platného zákazu vycházení napøíklad k cestì do práce èi kvùli pobytu v pøírodì.

Zpøísnìní pravidel ode dneška èeká i Belgii, jejíž hranice bude možné pøekroèit jen v nutných pøípadech.

Na rekreaci do zahranièí nikdo nevyjede až do zaèátku bøezna, oznámil premiér Alexander De Croo. Do zemì nebo ze zemì se lidé dostanou jen ze zdravotních, pracovních èi rodinných dùvodù, výjimka platí i pro pendlery.

V sousední Francii se o dalším postupu v boji pro pandemii teprve rozhodne.

Francouzský prezident Emmanuel Macron má oznámit, zda v zemi zavede už tøetí celostátní karanténu. Po plošné uzávìøe volají experti, které znepokojuje nárùst pacientù s covidem-19 v nemocnicích.

Football news:

Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form