Czech Republic

Nebezpečný manévr kamionu u Benešova ohrozil řidiče, hrozí mu pokuta

Øidiè, který poøídil záznam, jel podle jeho slov v pravém pruhu rychlostí zhruba 90 až 100km/h a pøed ním byl ještì jeden vùz. Ten zaèal náhle zpomalovat a použil i výstražná svìtla. Autor videa si nejprve myslel, že kamion pouze objíždí nìjakou pøekážku, po chvíli však se zaèal otáèet do protismìru a vjel na sjezd smìrem na obec Pyšely na opaèné stranì silnice.

„Hned jsem se snažil kontrolovat, jestli se zezadu nepøiøítí nìkdo rychlý,“ komentoval situaci øidiè, který video poøídil. Manévr se naštìstí obešel bez nehody. Video se rozhodl publikovat hlavnì jako upozornìní na to, co vše se na silnicích mùže stát. „Jezdím roènì cca 40 tisíc kilometrù, ale tohle se vidí málokdy,“ dodal.

Za takto nebezpeèný manévr mùže být øidiè nákladního vozu potrestán. Podle mluvèí benešovské policie Evy Stulíkové se dopustil pøestupku, za který mùže na místì dostat pokutu do 2 tisíc korun, ve správním øízení 1 500 a 2 500 korun.

Videozáznam má nyní k dispozici dopravní inspektorát v Benešovì. „Pokud se nám podaøí identifikovat vozidlo a zjistit, kdo je øídil, bude øidiè pøedvolán k podání vysvìtlení a mùže za své jednání oèekávat postih. V této souvislosti samozøejmì pøijmeme i pøípadné poznatky, které by mohly vést ke zjištìní jeho totožnosti,“ dodala Stulíková.

Football news:

Madness in Frankfurt: Eintracht 34 times hit the goal, but almost lost (saved 9 minutes before the whistle)
Real Madrid extended the contract with Casemiro until 2023 (Marca)
Teddy Sheringham: Pogba needs to leave for Manchester United to buy someone with the right mentality
In France, 400 fans came to watch illegal football. After the goal, they ran onto the field
Solskjaer on ighalo's loan: I Hope he can finish what he started, maybe by winning a trophy with Manchester United
Mueller on Alfonso Davis: The Munich runner constantly steals the ball from the opponent
Favre about 0:1 with Bayern: Borussia deserved a draw