Czech Republic

Ne jedno derby, ale hned dvě. V Hradci se těší na duely s Pardubicemi

By jde, v uvozovkách øeèeno, jen o letní pohár, patrnì pùjde o hodnì prestižní a tøaskavé zápasy. Soupeø z Pardubic se minulou sezonou a tím, co po ní následovalo, s velkou pravdìpodobností dostal z marasmu, pøi nìmž balancoval na hranì pádu do prvoligového podpalubí.

By i v té chvíli byl vzhledem k rivalitì, která smazává vıkonnostní rozdíly, èasto nebezpeènı.

A pak je tu skuteènost, že se oba tımy dostaly v úvodu zápasové èásti pøípravy do pohody, kterou si nejvìtším z rivalù nebudou chtít nechat zkazit.

Pardubice vs. Hradec

Takže v úterı v Pardubicích a ve ètvrtek v Hradci se diváci mají na co tìšit. „My se tìšíme na každé derby, teï možná ještì víc, když jsme takhle dlouho nehráli,“ øekl k možnému náboji tak trochu opatrnìji útoèník hradeckého Mountfieldu Radovan Pavlík.

„Øekl bych, že to bude mít vìtší náboj než pøedchozí zápas s Olomoucí. Urèitì tam mohou vzplát emoce,“ pøemítá pardubickı centr Patrik Poulíèek. „Èekáme, že to bude ještì rychlejší. Co jsme Hradec zatím vidìli, hraje dobøe a má solidní pohyb. Bude to zase o ‚level‘ vıš,“ poznamenal kouè Pardubic Milan Razım.

Oby tımy shodnì vyhrály oba dosavadní zápasy ve skupinì C letního Generali Èeská Cupu, mají tudíž plnı poèet šesti bodù a navrch k tomu shodné skóre 7:2. Vìtší pohodu si asi na úvod rozjíždìjící se sezony nemohli pøát.

„Spokojenost asi je, dvakrát jsme vyhráli, navíc jsme zvítìzili v Olomouci, kde víme, že bìhem ligy moc nepadá a hraje se na jeden nebo dva góly,“ komentoval Pavlík vıhry v Olomouci a v Brnì.

Hradec si mohl v tìchto zápasech vyzkoušet témìø kompletní sestavu, po nucené pauze by se do ní mohli vrátit obránci Blain, Šalda a Gaspar, jediní absentující.

A také se èeká, zda do kádru pro zápasy nepøibudou další bek Hronek a útoèník Chalupa, borci se smlouvou v tımech NHL, která se rozjede až na konci roku.

„Šance existuje, pracuji na tom,“ nechal se slyšet generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníèek. „Na všem jsme s hráèem i klubem domluveni, v tuto chvíli èekáme na podpisy pøíslušnıch dokumentù a øešíme pojistku,“ uvedl konkrétnì k obránci Hronkovi.

Jak na hokej v Hradci

Football news:

Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player
Fulham want to rent Leipzig striker Lukman