Czech Republic

Navalného převezli do nemocnice. Je blízko vážnému stavu, bojí se jeho tým

„Nevíme, co se s ním (Navalnım) dìlo pøes víkend, protože právníci ho nesmìli navštívit. Doufám, že dnes dostaneme nìjaké zprávy, ale velmi se obávám, že to budou špatné zprávy,“ øekla v pondìlí stanici Echo Moskvy právnièka Navalného protikorupèního fondu Ljubov Sobolová.

„Není nadìje, že bychom dnes dostali o jeho zdraví dobré zprávy. Myslím, že jeho stav je opravdu blízkı kritickému, velmi blízkı velmi vážnému. Dvacet dní protestní hladovky - to je strašnì moc,“ dodala.

Federální vìzeòská služba (FSIN) ve své informaci na webu podle deníku Kommersant uvedla, že lékaøská komise rozhodla o pøevozu Navalného do oblastní nemocnice pro odsouzence ve vìzeòském objetu IK-3 ve Vladimirské oblasti. 

Tato nemocnice se specializuje „na dynamické pozorování podobnıch pacientù“. Zdravotní stav Navalného je hodnocen jako podle úøadù uspokojivı a lékaøi mu s jeho souhlasem pøedepsali vitaminovou terapii. Pacienta každı den sleduje lékaø, sdìlila vìzeòská služba.

Známı kritik ruského prezidenta Vladimira Putina si odpykává trest odnìtí svobody za údajnou zpronevìru, panuje ale pøesvìdèení, že to byla jen záminka s cílem dostat opozièníka za møíže. 

Zatèen byl bezprostøednì po návratu z Nìmecka, kde se léèil z otravy, z jejíž organizace viní ruské tajné služby a Kreml. 

Hladovku Navalnyj zahájil 31. bøezna na protest proti tomu, že mu není umožnìna odpovídající lékaøská péèe. Stìžoval si na velké bolesti zad a nohy. Kritik Kremlu byl umístìn do vìzeòské kolonie IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, která je známá striktním režimem.

6. dubna 2021

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss