Czech Republic

Nastoupí proti Slavii i hráči s covidem? Domácí stále neví, Tvrdík se diví

Na skuteènost upozornil na Twitteru slávistickı šéf Jaroslav Tvrdík. Podle Hapoelu však nejde o novì nemocné, ale o osoby, které mìly pozitivní vısledek opakovanì.

ètvrtek, 18.55

Z úterních povinnıch odbìrù, naøízenıch UEFA, vyšli pozitivnì záložník Josué, obránce Loai Taha a náhradní brankáø Raz Rahamim. Stále nakaženi jsou také hlavní trenér Josef Abukasis a jeho asistent Elyaniv Barda. Další tøi hráèi mìli hranièní vısledek testù, uvedl izraelskı klub.

„Jako prezidenta klubu mì bez pøedložení covid negativního testu od UEFA na stadionu organizátor UEFA nepustil ani do autobusu. Soupeøùv trenér jde s pozitivním UEFA testem na TK bez roušky a pozitivní hráèi s tımem trénují na pøedzápasovém tréninku. Zvláštní doba,“ podivuje se Tvrdík na Twitteru.

Vzhledem k tomu, že u Hapoelu nejde o nové pøípady koronaviru v tımu, žádá klub o vıjimku. „Protože již nejsou infekèní a jsou ve stadiu uzdravování se. Opravdu jsem zvìdav, jak se k tomu precedentu UEFA postaví,“ dodal Tvrdík.

Dotèení hráèi a trenéøi Beer Ševy jsou sice pozitivní, ale už absolvovali povinnou karanténu, jak urèují místní naøízení. Od izraelskıch úøadù posléze obdrželi potvrzení, že už nejsou infekèní a UEFA by na základì toho mohla jejich start ve veèerním zápase (vıkop 18.55) povolit.

Jenže zatím kluby netuší, jak se k pøípadu Evropská fotbalová unie postavila. Izraelská média – jako napøíklad server ONE – uvádí, že UEFA k dnešnímu poledni stále ještì nerozhodla.

Podle webu Beer Ševa vìøí, že vıjimku dostane. Trenér Abukasis je pøipravenı na obì možnosti, tım chystal na variantu s Josuém a Tahou v základní sestavì i bez nich.

S koronavirovımi problémy pøed zápasem zápolí i hosté. Slávisté postrádají defenzivního univerzála Tomáše Holeše a dalšího nejmenovaného hráèe a nakaženi jsou i dva èlenové realizaèního tımu. Ti jsou však stále ještì v povinné domácí karanténì, tudíž by vıjimku obdržet nemohli.

Football news:

Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training
Benzema does not train in the General group and works indvidiualno