Czech Republic

Nákladní vůz dostal smyk a vrazil do policejního auta, hlídku zranil

Nehoda byla nahlášena asi v 9:45. „Z prvotního šetøení vyplıvá, že øidiè nákladního vozidla dostal smyk a narazil do stojícího služebního vozidla policie, které narazil na svodidla,“ uvedla policejní mluvèí Dana Èírtková.

Po srážce s policejním autem zùstalo nákladní auto pøevrácené na boku na poli.

Zatím nesdìlila, jestli byli policisté v dobì nárazu ve voze, nebo mimo nìj. Na místì však provádìli kontrolu.

Nákladní vozidlo poté vyjelo mimo komunikaci a pøevrátilo se v pøíkopu.

Pøi nehodì utrpìli zranìní tøi lidé. Dva z nich jsou policisté a tøetím je øidiè nákladního auta. Všechny tøi pøevezli záchranáøi do nemocnice v Tøebíèi. Silnice I/23 je kvùli zásahu záchranáøù v místì neprùjezdná.

Na Vysoèinì od rána snìžilo, v kraji se stalo nìkolik dopravních nehod. Jen mezi šestou hodinou a pùl jedenáctou jich mìli policisté hlášenıch tøináct.

Pøed osmou hodinou se zranil øidiè osobního vozu, kterı havaroval mezi Nevcehlemi a Urbanovem na Jihlavsku. Jen o kousek dál u obce Krasonice se na bok pøevrátil sypaè. Ve Vyskytné na Pelhøimovsku se pøevrátil kamion, u Slavic na Tøebíèsku se srazila dodávka s osobním autem.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League