Czech Republic

Nákaz v rodině a v práci podle ÚZIS ubylo, víc je jich ve škole

Praha - Podíl přenosu covidu-19 v rodině a v práci mezi červencem a srpnem klesl, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která má ČTK k dispozici. Další pokles naznačují i data za září. Lenka Svobodová z oddělení komunikace ústavu ale upozornila na to, že na jejich interpretaci je zatím brzy. Asi třetina případů k 19. září nemá uvedené místo nákazy. Souviset to může i s vysokým počtem případů a vytížeností krajských hygienických stanic. Od začátku epidemie se 36 procent lidí nakazilo v práci a čtvrtina v rodině.

"Při interpretaci uvedených dat je nutné brát v potaz zpoždění týden až 14 dní mezi skutečnou dobou nákazy a diagnostikováním uvedeného případu," uvedla Svobodová. U některých osob může být uvedeno více pravděpodobných míst nákazy.

ÚZIS rozděluje místa nákazy do devíti hlavních kategorií, které jsou pracoviště, rodina, domácnost a volný čas, školství, zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sporty či aktivní odpočinek, společenské a hromadné akce, dovolená a importované nákazy. Ostatní zdroje jsou zařazené mezi "jiné". Jejich podíl se pohybuje od 46 a 47 procent v březnu a dubnu až po více než 73 procent v červnu. Nezjištěných nákaz bylo většinu měsíců do 4,5 procenta, na počátku epidemie v březnu jen procento.

Podíly nákaz odpovídají tomu, jak byla v Česku přijímána a zase uvolňována opatření, která měla šíření nákazy bránit. V březnu se v práci nakazila skoro polovina lidí (48,9 procenta), v dubnu, kdy velká část lidí pracovala z domova, podíl klesl na 41,5 procenta. V dalších dvou měsících spolu s uvolňování rostl, v květnu na 53,8 procenta a v červnu na 62,6 procenta. O prázdninách začalo nových případů přibývat, ale lidé kvůli dovoleným nebyli tak často v práci. V červenci tak podíl klesl na 44,8 procenta a v srpnu dál na 38,9 procenta. Dílčí data za září pak uvádějí 27,4 procenta.

Dlouhodobě zhruba třetinu nákaz tvoří přenosy v domácnosti a rodině. Výrazně nižší podíl (25,1 procenta) byl v červnu. Mezi červencem a srpnem podíl klesl z 34,7 procenta na 30,6 procenta. V září je podle prozatímních dat výrazně nižší, asi 18,3 procenta.

Školy byly uzavřené od 11. března, postupně začaly otevírat od dubna pro vysokoškoláky, v květnu se pak mohli přidat studenti posledních ročníků středních škol a na konci měsíce také děti z prvního stupně základních. Ve všech měsících epidemie tak bylo nakažených ve školství alespoň 5,8 procenta (srpen). V červnu po obnově výuky bylo nákaz souvisejících se školstvím devět procent, zářijová nekompletní data ukazují 13,6 procenta.

Ze zahraničí si nákazu přivezlo v březnu téměř 16 procent nakažených, v té době šlo o importy hlavně z Itálie nebo Rakouska, často související s lyžařskými dovolenými. V době omezeného cestování v dubnu až červnu tvořily importy zhruba čtyři procenta nákaz. V letních měsících se podíl zvýšil, v červenci na 5,8 procenta a v srpnu na 9,7 procenta. Od začátku epidemie se nakazilo v zahraničí zhruba 2300 lidí, tedy pět procent. Podíl nákaz na domácí dovolené byl většinu měsíců velmi nízký, nejvyšší v srpnu (4,6 procenta).

Velmi nízké jsou podle ÚZIS také podíly nákaz související s hromadnými a společenskými akcemi, sportem nebo aktivním trávením volného času. Na akcích, které byly ale velkou část jara zakázané a pořád se na ně vztahují jistá omezení, se od začátku epidemie nakazilo 796 lidí, což činí asi 1,8 procenta. Stejné procento uvádí ÚZIS i u sportu, nakažených bylo 817.

Podíl nákaz ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb se daří od dubna snižovat a dále držet na nízké úrovni. V dubnu souviselo se zdravotnictvím více než 12 procent nákaz a se sociálními službami přes šest procent. V té době se nejvíc objevovala celá nemocniční oddělení nebo domovy pro seniory s desítkami nakažených. V absolutních počtech bylo ale případů podobně jako za září, protože celkově se v dubnu nakazilo jen 4300 lidí. Ve zdravotnických zařízeních to bylo 525 nakažených, v sociálních službách 281 a v září je to 304 a 225.

Pravděpodobné místo nákazy novým typem koronaviru:

03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/202 08/2020 09/2020

(do 19.9.)*

Celkem
Počet případů 3290 4319 1510 2372 4154 7077 22.316 45.429
Neznámé 1 % 2,2 % 4,5 % 4,3 % 2,3 % 4,1 % 32,5 % 17,6 % (7932)
Pracoviště 48,9 % 41,5 % 53,8 % 62,6 % 44,8 % 38,9 % 27,4 % 36,5 % (16.429)
Domácnost 33,1 % 34,4 % 32,6 % 25,1 % 34,7 % 30,6 % 18,3 % 25,2 %

(11.352)

Školství 8,4 % 7,2 % 6,4 % 6,3 % 9,0 % 5,8 % 13,6 % 10,4 % (4665)
Import 15,8 % 3,5 % 4,1 % 4,1 % 5,8 % 9,7 % 2,3 % 5,1 % (2280)
Zdrav. zařízení 4 % 12,2 % 6,7 % 3,4 % 2,3 % 2,7 % 1,4 % 3,2 % (1422)
Zařízení soc. péče 3,6 % 6,5 % 0,9 % 4,3 % 2 % 1,8 % 1 % 2,1 % (949)
Sport nebo aktivní odpočinek 0,8 % - - 1 % 3,2 % 3,6 % 1,7 % 1,8 % (817)
Hromadná/společen. akce 0,3 % - 1,5 % 0,3 % 2,6 % 3,6 % 1,8 % 1,8 % (796)
Dovolená 0,4 % 0 % - 0 % 1,6 % 4,6 % 1,1 % 1,5 % (664)
Jiné 41,7 % 46,4 % 60,7 % 73,5 % 67,9% 61 % 32,3 % 45,6 % (20.553)

zdroj: ÚZIS

*data se doplňují i zhruba 14 dní zpětně

statistika ÚZIS koronavirus

Football news:

Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League