Czech Republic

Nadějný start Olomouce. Výkon z Brna by ale na Zlín nestačil, varuje kouč

Ostražitost je na místì. Sigmáci si totiž moc dobøe uvìdomují, že i když po tøech gólech Bohemians dali ètyøi v Brnì, kvalitním vıkonem vítìzství 4:2 tentokrát podpoøené nebylo a že by to ve Zlínì dnes (16.30) nestaèilo. „To urèitì nestaèilo,“ kıvne trenér Radoslav Látal.

Vıhra ho neoslepila a popsat rezervy je první krok ke zlepšení. „V Brnì jsme nepodali dobrı vıkon, ale cením si toho, že jsme vybojovali tøi body, pøestože jsme dvakrát prohrávali,“ øekl Látal klubovému webu. „Musíme se zlepšit ve všech øadách hlavnì v agresivitì. Zlín má vıborné standardní situace, jsou tam hráèi urostlejších postav.“

Látal nevyluèuje ani zmìny v sestavì a rozestavení. O šanci si øíkají náhradníci – køídelník Falta, útoèník Zifèák nebo stoper Paulolo.

„Zvažujeme proto i hru na tøi stopery,“ podotıká Látal.

Od 16.30 hodin online.

Stopera Václava Jemelku tìší sílící ofenziva: „Dokážeme vstøelit branky a potvrdit je. Máme v tom teï vìtší sílu. Mùžeme se o to opøít.“

Zlín zaujal Hanáky posledním vystoupením na Spartì, kde ztratil remízu až vlastním gólem v závìru. „Podal vynikající vıkon, ale dobøe hrál i doma s Brnem,“ varuje Látal.

„Zlín jde zahranièní cestou, èeká, kdo se z cizincù chytí, a teï se jim chytili kvalitní hráèi. Musíme si s nimi poradit,“ doplní Jemelka.

Zlín v ofenzivì postrádá vykartovaného Jawa. „Musíme si dát pozor na kombinaèní hru Sigmy, která ji pøivedla už k devíti bodùm. My jich máme šest a po sobotì bychom s ní chtìli srovnat krok,“ pøeje si zlínskı kouè Bohumil Páník.

Football news:

The journalist apologized for statements to Fati: I wanted to extol the beauty of his movements
Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)