Czech Republic

Nadějný bek Toronta září v Přerově. Nejlepší volba, chválí si Král

„Kdybych šel do Komety, mateøského klubu, nic moc bych pøed nucenou pauzou neodehrál ani neodtrénoval. V Pøerovì mi všichni vycházejí vstøíc - pomáhají mi, abych se pøipravil na odlet do Kanady,“ vysvìtluje.

Pøerov zažívá nevídané. Nikdy u Zubrù nehostoval hráè s kontraktem v organizaci NHL. „Pøišel s tím, že chce hrát u nás, èehož si obrovsky vážíme. Je to velká vıhoda,“ cení si asistent trenéra Jakub Grof, jenž má na starosti beky.

V pøípadì Krále to znamená i komunikaci s kouèem nadìjnıch obráncù Toronta. „Volají si. A taky dostal videa ze zápasù, co jsem odehrál, zpìtná vazba tam je,“ tìší Krále, že ho v Mekce hokeje sledují.

A než i první ligu stopnul covid, museli bıt spokojení. V sedmi zápasech zaznamenal dvì branky a osm asistencí. Produktivnìjšího beka v Chance lize nenajdete. „Doufal jsem, že se mi bude takhle daøit. Kvùli tomu jsem do Pøerova šel, chtìli to po mnì i trenéøi. Odjakživa jsem byl útoènı typ beka a vìøil jsem, že bych jím mohl bıt také mezi chlapy,“ pochvaloval si rodák z Blanska na klubovém webu.

Na ledì trávil v prùmìru pøes dvacet pìt minut. Na podobné vytížení je zvyklı z juniorky. V minulé sezonì záøil v zámoøí v nižší soutìži WHL. Za Spokane Chiefs nasbíral v 53 zápasech 48 kanadskıch bodù (12+37). 

„Je to pro mì lepší, než kdybych hrál jenom nìjakıch patnáct minut. To bych se vùbec nedokázal dostat do tempa,“ užíval si Král zápøah. „Nemùžu si stìžovat, trenéøi mì hodnì využívají. Snad se mi daøí jejich dùvìru splácet. Snažím se pomáhat tımu, doufám, že jsou všichni spokojení,“ doplnil nìkdejší mládežnickı reprezentant.

Grof pøikıvne: „Filip má velké kvality. Je to opravdu šikovnı hokejista. Jde na nìm krásnì vidìt, jak se hokejem baví. Jeho pøíchod nám pomohl. Mít v tımu tak zajímavého mladého hráèe je vždycky vıhoda a pøínos. Je pøíjemné jej sledovat. Vìøíme, že u nás pøeklene dùležité období svého hokejového života. Dokud se soutìž nezastavila, hodnì hrál. Doufáme, že mu to do budoucna pomùže.“

V Pøerovì jde Královi k duhu také spolupráce se zkušeném zadákem Josefem Hrabalem. „Pepa nehraje na to, že jsem mladší. Hodnì se spolu bavíme, kolikrát si ještì veèer napíšeme: Jdeme spát a zítra se pobavíme,“ podotıká Král.

Filip Král

Filip Král

Rychle se zaøadil k lídrùm tımu. „Bıt lídrem je pro mì vızva. Hraju také o to, abych si udìlal jméno. Když se pak do Èeska vrátím - doufám, že to bude až na konci kariéry - už mì tu budou znát. Beru to jako motivaci,“ usmìje se.

„Není dùvod si nic nalhávat, rozdílovı hráè to je. V obranì nám zvıšil kvalitu. Nelze si nevšimnout, že když je na ledì, je dost vidìt,“ doplòuje Grof. 

Zpátky za oceán by mìl Král vyrazit už v listopadu. Teï se pøipravuje, jak bezpeènostní naøízení dovolí. „Doma trénuji s èinkami a na rotopedu. Jedu podle plánu.“ Zatím se tak vyvíjí i jeho kariéra. By s neèekanou zastávkou na Hané.

Football news:

The streets of Naples and Buenos Aires are very sad. This day is a tragedy for millions
Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend