Czech Republic

Na Žofíně budou dražit Kupkův obraz, vyvolávací cena je 30 milionů korun

Poøádající Galerie Kodl pøipravila nový aukèní portál artsbay.cz. Do aukce se bude možné zapojit i pøes web invaluable.com a livebid.cz.

Kupkovo Divertimento II je jedním z nejvýznamnìjších dìl autorova abstraktního období 30. let. Dražit se bude i Kupkovo plátno Rùžový klobouk, jeho vyvolávací cena bude 25 milionù korun. Dílo z let 1907 až 1909 pøedstavuje zaèátek cesty k modernímu umìní.

Umìní 19. století v aukci reprezentují Josef Mánes, Max Švabinský, Antonín Slavíèek, Beneš Knüpfer, Antonín Chittussi èi Jakub Schikaneder. Generaci skupiny Osma reprezentuje obsáhlá kolekce Emila Filly. Mezi nejvýraznìjší patøí Džbán a flétna, který se bude vyvolávat za 7,5 milionu korun. 

Veøejnosti dlouho nepøístupné oboustranné plátno Jindøicha Štýrského Kostel na kopci/ Svatý Šebestián z roku 1921 se bude dražit za 6,5 milionu korun.

Vyšší vyvolávací ceny mají také díla Mikuláše Medka, jehož Sesutý signál se bude vyvolávat za šest milionù korun, nebo díla Josefa Šímy, Josefa Èapka èi Františka Muziky. Rozmìrný obraz Theodora Pištìka Adieu, Guy Moll z let 1992 až 2017 pøedstavujíce vrcholnou polohu tvorby autora a má vyvolávací cenu 15 milionù korun.

Zájemci o charitativní aukci se mohou tìšit na umìlecká díla od Ivany Štenclové, Patrika Hábla, Jana Kalába, Rudolfa Burdy, Magdaleny Jetelové, Pasty Onera, Jaroslava Róny a na trojici obrazù od Karla Gotta.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)