Czech Republic

Na východě Ukrajiny se zřítil vojenský antonov, zahynulo dvacet pět lidí

„Letadlo se zøítilo pøi pøistání. Kromì posádky byli na palubì kadeti charkovské Univerzity ukrajinskıch vzdušnıch sil. Na místì jsou mrtví a zranìní,“ potvrdilo velení ukrajinskıch vzdušnıch sil krátce po neštìstí.

Podle agentury TASS bylo na palubì celkem 27 lidí - vojenští piloti a kadeti. Dva pøeživší utrpìli velmi tìžká zranìní a byli pøevezeni do nemocnice.

Stroj se zøítil pøi pøistávacím manévru a po dopadu na zem zaèal hoøet. „Podle všeho si (pilot) spletl cestu s pøistávací dráhou,“ øekl agentuøe Interfax její zdroj. Podle gubernátora Charkovské oblasti Oleksije Kuèera byla ale pøíèinou neštìstí porucha motoru.

Ukrajinskı prezident Volodymyr Zelenskyj oznaèil havárii na facebooku za „hroznou tragédii“. Naøídil vytvoøit vládní vyšetøovací komisi. V sobotu na místo neštìstí osobnì dorazí.

An-26 je vojenské dopravní letadlo vyvinuté sovìtskou konstrukèní kanceláøí Antonov. V provozu je také modifikace pro cestující An-26-100 s kapacitou až 43 osob.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽