Czech Republic

Na Táborsku se objevilo první ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže

Veterináøi u uhynulé drùbeže potvrdili subtyp choroby H5N8, stejnì jako u ètvrteèního pøípadu uhynulıch divokıch labutí na Písecku.

Zbytek drùbeže v chovu bude utracen, veterináøi vytyèí kolem chovu tøíkilometrové a desetikilometrové pásmo, kde zavedou mimoøádná opatøení, napøíklad ohlednì pøepravy drùbeže. Viry ptaèí chøipky jsou bìžné u volnì žijících ptákù a pøenášejí se zejména trusem, kterı kontaminuje vodu nebo krmivo chovanıch ptákù. Subtyp H5N8 je nebezpeènı pro ptáky, lidem neublíží.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win
Douglas Costa compared Bayern under Pepe and Flick: I used to like the style more