Czech Republic

Na Slovensku zadrželi šéfa speciální prokuratury. Viní ho z pomoci gangu

O zadržení Kováèika a zástupce øeditele Útvaru zvláštních policejních èinností Norberta Pakšiho informoval slovenskı list Denník N, podle kterého je dvojice obvinìná z nìkolika trestnıch èinù. 

Ty mají souviset s èinností gangu nazıvaného Takáèovci, kterému mìli oba zadržení pomáhat. Policie ani prokuratura pøípad ještì nekomentovaly, podle vıpovìdi svìdka mìl nicménì Kováèik zajistit, aby prokuratura nepodala stížnost vùèi rozhodnutí soudu, kterı v roce 2017 na kauci propustil z vazby údajného šéfa gangu.

Do centra pozornosti slovenskıch médií se Kováèik v minulosti dostal také kvùli tomu, že pøed šesti lety potvrdil pùvodní rozhodnutí policie nevyšetøovat kontroverzního podnikatele Ladislava Bašternáka z daòového deliktu. Nové vyšetøování, které skonèilo odsouzením Bašternáka, zaèalo až v roce 2016, když na pøípad upozornila média.

Kováèik vede úøad speciální prokuratury od jeho vzniku v roce 2004, nynìjší funkèní období v èele této elitní složky prokuratury mu skonèí v pøíštím roce. 

Speciální prokuratura dohlíží na vyšetøování trestnıch èinù, které pak projednává Specializovanı trestní soud se sídlem ve mìstì Pezinok nedaleko Bratislavy. Jde napøíklad o nejzávažnìjší kriminální kauzy, korupèní pøípady èi extrémistické delikty. 

Zadrženı prokurátor dozoroval napøíklad kauzu Gorila, jejíž vyšetøování podle policie aktivnì brzdil. Kováèik také ve funkci získal pøezdívku 61:0, protože zastavil všech jednašedesát trestních stíhání, která se k nìmu od roku 2008 dostala. 

Tøeba stíhání expremiéra Roberta Fica, kterı byl obvinìn ze schvalování extremismu, jehož se dopustil poslanec krajní pravice Milan Mazurek. Nulová bilance se zmìnila až letos v létì, kdy Kováèik podal obžalobu ve sporu o bratislavskı hotel Carlton, napsal portál Aktuality.sk.

Souèasná slovenská vláda premiéra Igora Matovièe, která nastoupila po únorovıch volbách, slíbila ve svém programovém prohlášení kromì jiného oèistu justice èi boj proti korupci a v této oblasti už pøipravila zmìny nìkolika zákonù a ústavy.

Letos v bøeznu policie v nejvìtší korupèní kauze v historii slovenského soudnictví obvinila tøináct soudcù. Po parlamentních volbách kriminalisté také obvinili v jinıch korupèních kauzách i nìkolik bıvalıch vysokıch úøedníkù v rùznıch institucích.

Kováèika do funkce speciálního prokuratura navrhl generální prokurátor Dobroslav Trnka. I jeho kariéra se po nástupu nové vlády zkomplikovala. Poté, co se na veøejnost dostalo video, na kterém odsouzenı podnikatel Marian Koèner instaluje skrytou kameru v Trnkovì kanceláøi, disciplinární komise Trnkovi loni pozastavila vıkon funkce. 

Tento tıden však rozhodla o mírnìjším trestu. Trnka má po tøi mìsíce dostávat o 15 procent nižší mzdu, prokurátorem však mùže zùstat, píše deník Sme s tím, že se zástupce generálního prokurátora proti tomuto rozhodnutí odvolal. Trnka tak má funkci stále pozastavenou.

Premiér Igor Matoviè na zadržení Kováèika zareagoval prostou fotkou šéfa prokuratury. Další slovenští politici pak obvinìného vyzvali, aby rezignoval:

Football news:

Scott Micromini: Pogba is misunderstood. This is an amazing player, his failures fanned
Andrea Pirlo: Ronaldo is an additional advantage, but Juve must play their own football without him
Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important