Czech Republic

Na shromážděních bude nově nutný respirátor či chirurgická rouška, schválila vláda

Opatøení povoluje shromáždìní maximálnì v poètu 100 osob ve skupinách po 20 úèastnících a vyžaduje minimálnì dvoumetrové rozestupy mezi skupinami. „Každý úèastník je povinen mít ochranný prostøedek dýchacích cest, který brání šíøení kapének,“ stálo dosud v opatøení. Novì bude kabinet vyžadovat „respirátor, chirurgickou roušku èi obdobnì úèinný certifikovaný prostøedek na ochranu dýchacích cest“.

Obecná pravidla pro ochranu dýchacích cest se v Èesku zpøísnila minulý ètvrtek. Na frekventovaných místech musí lidé nosit respirátor. Povinný je v obchodech èi v prostøedcích hromadné dopravy nebo na letištích.

Kabinet také novì doplnil úèast na shromáždìní mezi výjimky ze zákazu pohybu. Opatøení je úèinné od ètvrtka.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well