Czech Republic

Na párty v Teplicích byl i policejní šéf Husák. Hamáček ho vyzval k odchodu

Spolu s Hnilièkou èi Paroubkem se veèírku zúèastnili také bıvalı hokejista a politik Jiøí Šlégr a dalších asi 15 lidí. Jedním z nich byl podle zjištìní Radiožurnálu bıvalı policejní prezident a souèasnı šéf policie Libereckého kraje Vladislav Husák.

Redakce iDNES.cz Husáka s dotazy na jeho úèast na oslavì kontaktovala, zatím však nereagoval. Ministr vnitra Jan Hamáèek oèekává, že Husák z úèasti na oslavì vyvodí osobní odpovìdnost. 

„Pokud tam pan øeditel Husák byl, platí pro nìj stejná pravidla jako pro ostatní. Dopustil by se tím porušení vládních naøízení a oèekávám, že z toho buï okamžitì vyvodí osobní odpovìdnost, nebo to s ním pan policejní prezident, jako jeho pøímı nadøízenı, okamžitì kázeòsky vyøeší,“ øekl iDNES.cz Hamáèek.

Husák v letech 2005 až 2007 pùsobil ve funkci policejního prezidenta. Na post rezignoval v souvislosti s šetøením jeho role v kauze biolíh a únikem utajované informace o ruském agentovi Inspekcí ministra vnitra. Po svém odchodu pùsobil jako zástupce øeditele služby cizinecké policie. Od roku 2013 je øeditelem policie v Libereckém kraji.

Pøipravujeme podrobnosti.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7