Czech Republic

Na osm nových filmů půjde 64 milionů korun

Rada Státního fondu kinematografie podpoøila osm projektù z 26 žádostí, a to celkovou èástkou 64 milionù korun. Nejvíce, 12,5 milionu, získal film Tomasze Mielnika Vyvolenı, jenž sleduje osudy papeže Øehoøe I. Deset milionù dostal snímek Štìpána Altrichtera Vzteklá krása, líèící pøíbìh pìti žen z jedné rodiny bìhem sedmi pouovıch dní. Také deset milionù získala bizardní road movie Grand Prix, v níž Jan Prušinovskı vypráví o dvou bratrancích, kriminálníkovi a servírce bìhem cesty karavanem na závod F1 do Španìlska. Z dalších pøíspìvkù má tøeba Irena Pavlásková pìt milionù na komedii Vánoèní pøíbìh a ètyøi miliony korun Jan Budaø na Prince Mamánka.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽