Czech Republic

Na okraji Olomouce se poprali bezdomovci, jeden v nemocnici zemřel

Jak nyní policie informovala, bezdomovci ve vìku 36, 47 a 57 let se minulı tıden ve støedu po šesté veèer na olomouckém Frajtovì námìstí nejprve pohádali, nebo spolu mìli osobní spory.

Rozepøe pak bìhem chvíle pøerostla ve fyzickou potyèku, pøi které mladší dvojice útoèníkù opakovanì udeøila nejstaršího muže pìstmi do hlavy.

„Napadenı zùstal po útoku bezvládnì ležet na dlažbì a oba agresoøi z místa odešli. Záchranná služba zranìného pøevezla do olomoucké fakultní nemocnice, kde ovšem na následky svıch zranìní druhı den zemøel. Pøípad si proto pøevzali krajští kriminalisté,“ uvedl krajskı policejní mluvèí Libor Hejtman.

Policistùm se nedlouho po útoku podaøilo zjistit jména obou zbylıch úèastníkù potyèky. Mladšího následnì zadrželi ještì ve stejnı den veèer, nejprve ale musel bıt pøevezen na záchytku, staršího pak v pátek dopoledne.

Muži, kteøí byli v minulosti opakovanì odsouzení za rùzné trestné èiny, nakonec putovali na základì rozhodnutí soudu do vazby. Obvinìní jsou z tìžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a vıtržnictví.

Bìhem záøí jde v regionu už o druhı podobnı pøípad. Na zaèátku mìsíce se v Pøerovì pohádali dva muži a poté jeden na druhého zaútoèil. Napadenı po nìkolika obdrženıch úderech pìstí do oblièeje spadl na zem, kde do nìj útoèník ještì nìkolikrát kopl.

Muž skonèil v bezvìdomí a zaèaly mu selhávat životní funkce. Pøivolaní zdravotníci ho po oživení pøevezli do olomoucké fakultní nemocnice, kde však pozdìji zemøel.

Football news:

Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation
Depay dedicated a goal for Lyon to van Dijk: Stay strong, my brother
Fabio Paratici: We are negotiating a contract with Dybala. Interested in an extension