Czech Republic

Na D6 uvázly kamiony, sníh komplikuje jízdu hlavně na Karlovarsku

V Karlovarském kraji jsou obtížnì sjízdné i hlavní tahy, na silnicích zùstává sníh ležet a i ve mìstech pod ním vzniká kluzká vrstva. Ve vyšších polohách mohou vozovky namrzat. Teploty zùstávají pod nulou, a silnice proto silnì kloužou, pøibıvá nehod.

Na dálnici D6 v takzvaném Louèkovském kopci zùstávají stát kamiony, které se nemohou rozjet na zasnìžené vozovce. Nìkterá nákladní auta se je snaží objet a postupnì omezují provoz. Dopravu tam hlídá policie.

Na dálnici jsou jen vyjeté koleje v jednom pruhu. Kvùli hustému snìžení je dálnice mezi Chebem a Karlovımi Vary sjízdná se zvıšenou opatrností. Dopravu tam komplikuje i snížená viditelnost.

„Na km 135,5 D6, tzv. Louèkovském kopci, kde je rozšíøení do tøí pruhù, zùstávají „viset“ kamiony, které nezvládnou vyjet zasnìženı kopec. Nìkteré další se je snaží pøedjet a postupnì omezují provoz. Na místì je již hlídka policie,“ informoval krajskı policejní mluvèí Jakub Kopøiva. 

Silnice v Karlovıch Varech od Doubského mostu smìrem na Jenišov je aktuálnì kvùli dopravní nehodì neprùjezdná, informují hasièi na svém Facebooku.

Také v Libereckém kraji nabádají silnièáøi k opatrnosti. Hlavnì v horskıch oblastech mohou bıt zbytky snìhu i na hlavních tazích, problémy tak mohou mít kamiony ve stoupáních. 

Žádné problémy aktuálnì na silnicích hlášené nejsou. Kvùli snìhu ale zùstává na Liberecku pro nákladní auta nad šest tun je uzavøená silnice tøetí tøídy pøes Oldøichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice.

Silnice se nesolí a je na ní ujetá vrstva snìhu, kamiony tudy neprojedou. Øidièi nákladních aut musí do Raspenavy a Hejnic po silnici I/13 pøes Frıdlant, kterou silnièáøi udržují chemicky. Omezení tam potrvá, dokud na silnici pøes Oldøichovské sedlo zùstane sníh.

Radarovı snímek srážek

Aktuální radarovı snímek srážek nad Èeskou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Teploty v Libereckém kraji se v úterı ráno pohybují od minus dvou do minus pìti stupòù, pøes den by mìly vystoupat maximálnì na dva stupnì. Pøes den oèekávají meteorologové další snìžení, zesilovat bude vítr až na 70 kilometrù v hodinì, v Jizerskıch horách a Krkonoších se tak bìhem dne mohou tvoøit snìhové jazyky a závìje. Na horách bude mrznout po celı den.

Královéhradeckém kraji leží na horskıch silnicích vrstva ujetého snìhu. Zbytky rozbøedlého èi ujetého snìhu ležely v úterı ráno i na silnicích nižších tøíd na Náchodsku a Jièínsku. 

Na høebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo kolem sedmi centimetrù snìhu. Ujetá a místy i zledovatìlá vrstva snìhu je na silnici druhé tøídy na hranièní pøechod s Polskem na Pomezních boudách.

Pøes den by mìlo bıt v kraji oblaèno až zataženo, pøechodnì místy polojasno. Postupnì se od západu èeká obèasné snìžení. Teploty by se mìly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupnì, na horách má bıt od minus dvou do minus pìti stupòù.

 Kamiony na Ústecku uvázly na ledu, na Táborsku bílá tma:

Football news:

Maybe Zlatan will return to the national team. It still shows unrealistic results. Starfelt about Ibrahimovic
Alisson's father drowned in Brazil. He dived off the dam
Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different