Czech Republic

Na Břeclavsku policisté přes zákaz odhalili dva otevřené bary i s hernou

„V pondìlí kolem desáté hodiny veèer vyjíždìli bøeclavští policisté zkontrolovat špatnì zaparkovanı automobil. Po cestì si všimli, jak z pøilehlé provozovny vycházejí dvì osoby. Dveøe byly uzavøené a na zvonìní až po nìkolika minutách zareagovala obsluha, která tvrdila, že uvnitø nikdo není a že provozovnu pouze hlídá. Za okamžik policisté zjistili, že se pøed nimi snažily schovat další dvì ženy,“ øekl mluvèí krajské policie Pavel Šváb.

Policisté se následnì od dvojice dozvìdìli, že bar je otevøenı bìžnì a obsluha si kamerou kontroluje, koho pustí dovnitø. Provozovatel baru tak má nyní, co vysvìtlovat. Hrozí mu vysoká pokuta.

Jinou provozovnu kontrolovali policisté se strážníky v pátek v noci. Tam nikdo nereagoval na vızvu a policisté dovnitø museli vniknout násilím. 

„Uvnitø rozhodnì nebylo vše v poøádku, deset lidí porušilo zákaz volného pohybu osob. Na místì jsme dále zjistili nelegální provoz vıherních automatù (postoupen celní správì), jedna žena u sebe mìla sušenou rostlinnou dr,“ popsal Šváb s tím, že byla detekována pøítomnost THC. Ženu proto podezøívají ze spáchání trestného èinu nedovolená vıroba a jiné nakládání s omamnımi a psychotropními látkami a s jedy trestného èinu pøechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Podle nìj zøejmì nejvìtší sankce v rámci správního øízení padne vùèi provozovateli podniku, kterı mìl bıt uzavøen.

Jihomoravští policisté za pìt dní øešili více než dvì stì pøestupkù v souvislosti s opatøeními proti šíøení nákazy koronavirem.

Football news:

Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder
Pochettino and Raul can replace Zidane at Real Madrid. The club does not want to dismiss the Frenchman yet
Stefano Pioli: Milan need to take the Celtic game seriously. They always play well
Atalanta captain Gomez did not follow Gasperini's instructions in the match against Midtjylland. He was replaced at half-time
We have a big battle ahead of us. Conor and Sergio Ramos agreed to a fight
Tuchel on the match with Manchester United: Victory is mandatory. Coming to England for her is a big challenge