Czech Republic

Na Benešovsku hoří skládka, zasahovalo přes dvacet jednotek hasičů

„K požáru skládky vyjely v sobotu v poledne støedoèeští hasièi. Nejprve to vypadalo, že hoøí pouze plocha 5×5 metrù, ale postupnì hasièi zjistili, že požár se rozšíøil do hloubky skládky,“ uvedla mluvèí hasièù Tereza Fliegerová.

U Votic na Benešovsku hoøí skládka. (24. øíjna 2020)

Proto velitel povolal další jednotky a techniku ze Záchranného útvaru Hasièského záchranného sboru. Hasièi byli na skládce pøes celou noc.

Na místì zøídili štáb velitele. Ráno stupeò poplachu navıšili na tøetí.

„U události zatím zasahovalo 22 jednotek, zásah stále probíhá,“ øekla pøed nedìlním polednem Fliegerová.

Hasièi musí skládku rozebírat, rozhrabávat a dohašovat. „Je to hodnì komplikované,“ uvedla jejich mluvèí. Velitel zásahu odhadl, že hašení skládky potrvá do pondìlního veèera.

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all