Czech Republic

Muž z Opavska podle policistů zneužil desítky školaček. Ve vězení může strávit až 12 let

Muž školaèky kontaktoval podle policie od roku 2015 prostøednictvím internetu. Zajímal se o dívky hlavnì ve vìku od 12 do 15 let. „Nabízel jim za sexuální praktiky finanèní odmìnu, nejèastìji 1000 korun. Nìkteré dívky pøi komunikaci na sociálních sítích, webu èi skrze komunikaèní aplikaci nabídku odmítly, mnohé ale pøijaly, i opakovanì,“ øekla mluvèí. S dívkami se scházel v rùznıch bytech, ale i na veøejnosti v parcích. Školaèky pocházely z rùznıch míst kraje, nìkteré žijí v dìtskıch domovech.

„Obvinìnı nìkteré vyzvedával pøed školou, jiné za ním cestovaly po útìku z ústavu. Podaøilo se mu ale zlákat i dívku, která o jeho úmyslech nevìdìla a chtìla se jen seznámit,“ øekla Štìtínská. Dívkám za pohlavní styk platil, nìkdy si však sex vynutil násilím. Dìtem také naléval alkohol nebo jim poskytoval marihuanu. „Kromì toho navádìl již zkontaktované dívky, a mu k sexuálním praktikám zajistí své kamarádky. Za to jim nabízel i nìkolik tisíc korun,“ dodala mluvèí policie.

Football news:

Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7
Georgina Rodriguez: Cristiano is very mature. He is self-critical, responsible, and loves what he does. The perfect combination
Rakitic on Barcelonagate: We are here to play football. A dressing room like Barca's knows how to leave such things off the pitch