Czech Republic

Muž si objednal eskortní službu. Sexu si neužil, zato přišel o zlato

Starší muž z Plznì si ženu z takzvané eskortní služby nabízející sexuální radovánky pozval k sobì domù ve Wolkerovì ulici na Slovanech na zaèátku února.

„Vypili spolu nìkolik sklenièek vína a muž následnì usnul. Probudil ho až zvonek, když ho pøišel navštívit jeho kamarád,“ popsala policejní mluvèí Michaela Raindlová.

Žena v bytì už nebyla a spolu s ní zmizel i mobilní telefon a sklenìná šperkovnice se zlatımi šperky v hodnotì nìkolika desítek tisíc korun.

Policisté v rámci objasòování pøípadu získali fotografie z kamerového systému, na kterıch je žena dùležitá pro trestní øízení.

„Pokud nìkdo poznává osobu zachycenou na fotografiích nebo na kamerovém záznamu, nech se neprodlenì pøihlásí na nejbližší obvodní oddìlení policie, nebo zavolá na linku 158,“ žádá nyní policie.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance