Czech Republic

Most zůstává v karanténě, slávistické házenkářky se mu blíží

Mosteckı klub na svém webu uvedl, že má v souèasnosti dvanáct nakaženıch. „Další hráèky by mìly absolvovat testy ještì do konce tıdne. U všech má nemoc mírnı prùbìh,“ oznámil Baník. Èerní andìlé budou v karanténì minimálnì do poloviny bøezna, takže nenastoupí ani v sobotu v Olomouci.

Slávistky vedly nad Dunajskou Stredou v poloèase 12:10, ale po pøestávce ètvrtı tım tabulky stav otoèil. Pražskı tım rozhodl o svém vítìzství až v závìreèné desetiminutovce. „Byl to velkı boj a tìžké utkání proti kvalitnímu soupeøi,“ øekl trenér Slavie František Urban.

Písek vybojoval vítìzství 21:20 nad Ša¾ou díky brance Terezy Pokorné 15 sekund pøed koncem zápasu a vystøídal soupeøe na sedmém místì.

MOL interliga házenkáøek - 20. kolo

Nejvíce branek: Míšová 8/3, Galušková a Svobodová po 6 - Rajnohová 5, Élöová 4, R. Bíziková 3.

Nejvíce branek: Koláøová 6, Daòková a Štipèáková po 5 - Galušková 8/2, Vlachová 5/1, Patrnèiaková 3/2.

Nejvíce branek: L. Krejèíková 6, Cyganová 5, Višòovská 4, Kalinová 4/3 - Vagaská a Vargová po 7, Šèerbáková 2, Šutranová 2/2.

Nejvíce branek: Kubišová 5, Stellnerová 4, Pešková a Pokorná po 3 - Némethová 8/3, Pócsíková 4/1.

Utkání Most - Poruba bylo odloženo.

KLUBZÁPASYVİHRYREMÍZYPROHRYSKÓREBODY

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield