Czech Republic

Moscon využil v Innsbrucku domácího prostředí, Vackové ztratili pět minut

„Tohle je ten nejlepší zpùsob, jak se vrátit po dvoumìsíèní pauze kvùli zranìní. Žiju v Innsbrucku tøi roky a moc jsem chtìl doma vyhrát,“ uvedl Moscon, který dlouho nezávodil kvùli zlomeninì v zápìstí.

„Ta dodateèná motivace rozhodla. Mìl jsem výhodu, že to tady znám. Vìdìl jsem, co pøijde a jak si tu mám naplánovat útok. K tomu potøebujete samozøejmì také dobré nohy, aby to vyšlo,“ øekl italský jezdec.

Díky bonifikaci vede klasifikaci pìtidenního závodu s náskokem ètyø sekund. „Boj o celkové poøadí bude tìžký, protože je tu pár nejlepších svìtových vrchaøù, co se chystají na Giro d’Italia. Budeme se snažit vedení hájit, ale vím, že mùžu odpadnout. Chci si hlavnì užít druhou etapu v dresu lídra,“ prohlásil Moscon.

V závodì startují i dva talentovaní èeští jezdci. Osmnáctiletý Mathias Vacek i o dva roky starší Karel Vacek nabrali hned v první etapì více než pìtiminutovou ztrátu.

Kolem Alp

1. etapa (140,6 km):

1. Moscon (It.) 3:29:24, 2. Andersen (Nor.), 3. Rjabušenko (Bìl.), 4. Felline (It.), 5. Schultz (Austr.), 6. Battaglin (It.) všichni stejný èas,

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward